Monthly Archives: marzec

Od 22 kwietnia 2024  zostały wprowadzone zmiany w programie Czyste Powietrze, które obejmują:

  • pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet
  • uszczelnienie listy ZUM
  • najwyższego poziomu dofinansowania
  • prefinansowania
  • pełnomocnictwa

Jak podaje  prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zmiany mają na celu ochronę wnioskodawców oraz ochronę przed nieuczciwymi praktykami sprzedaży nieefektywnych źródeł ciepła.

Pompy ciepła

Zmiany podyktowane są przez chęć wyeliminowania montażu nieefektywnych pomp ciepła, które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej. Do programu Czyste Powietrze będą kwalifikowały się wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Parametry takich pomp ciepła mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Wymóg ten dotyczy zarówno pomp, które dopiero zostaną wpisane na listę ZUM jak również tych, które są już na liście – te będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA.

Kotły na paliwo stałe 

Zmiany będą dotyczyły także kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. W ramach programu będzie można uzyskać dofinansowanie wyłącznie na kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie/kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Natomiast nie ulegnie zmianie sama procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie są wpisane na liście ZUM .

Kilka budynków mieszkalnych

Kolejną ważną zmianą w programie Czyste Powietrze będzie ograniczenie możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania na kilka budynków mieszkalnych będących w posiadaniu jednego Beneficjenta. Beneficjent który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach podstawowego poziomu dofinansowania.

 Prefinansowanie

Wypłata zaliczki nastąpi po złożeniu przez Beneficjenta własnoręcznie podpisanej dyspozycji zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę.

Wykonawca po otrzymaniu zaliczki z WFOŚiGW ma 120 dni na wykonanie przedmiotu umowy, a Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność rozliczający daną umowę najpóźniej do upływu 120 dnia.

Pełnomocnictwo

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie przez Pełnomocnika, to pełnomocnictwo musi zostać notarialnie poświadczone (czyli składasz własnoręczny podpis na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożony podpis uznany przez Ciebie przed notariuszem za własnoręczny).

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!