7 przydatnych informacji o programie Moje Ciepło

Program Moje Ciepło jest stosunkowo nowym programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który  dofinansowuje zakup i montaż pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych. Jest on odpowiedzią na wzrost zainteresowania zakupem ekologicznych źródeł ciepła, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w Polsce. O czym powinieneś wiedzieć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z programu Moje Ciepło? Poniżej przedstawimy 7 najistotniejszych zagadnień, o których powinieneś wiedzieć.

1. Kto w ogóle może ubiegać się o dofinansowanie z programu Moje Ciepło?

Wnioskodawcą w programie Moje Ciepło może być właściciel lub współwłaściciel nowego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Musisz jednak wiedzieć, iż wnioskodawca musi widnieć na pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu  budowy budynku. Jeżeli np. nabyłeś budynek od dewelopera, to on będzie wskazany na pozwoleniu na budowę. A Ty niestety nie będziesz mógł ubiegać się o dofinansowanie.

2. Jakie budynki kwalifikują się do programu Moje Ciepło?

Do programu kwalifikują się nowe jednorodzinne budynki mieszkalne. Nowy jednorodzinny budynek mieszkalny jest to budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie. Jest to także budynek w przypadku, którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021r.  Kolejna rzecz, o której musisz pamiętać to taki budynek musi uzyskać podwyższony standard energetyczny, tj. maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie maks. 63 kWh/(m2x rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku. Natomiast w kolejnych latach wskaźnik ten będzie już wynosił maks. 55 kWh/(m2 x rok).

3. Jakie się warunki dofinansowania w programie Moje Ciepło?

Dofinansowanie otrzymasz na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Musisz zakupić, zamontować i uruchomić pompę ciepła, a następnie otrzymasz refundację poniesionych kosztów.

Zakupione i zamontowane urządzenia muszą spełniać następujące wymagania:

  • Gruntowa pompa ciepła musi posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55◦C na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Dodatkowo zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym ≤ 35 st. C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe.
  • Pompa ciepła typu powietrze/woda musi spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55◦C na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Dodatkowo musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe.
  • Pompa ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku musi spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ dla klimatu umiarkowanego na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

4. Wymagania względem urządzeń i materiałów

Nie możesz zakupić i zainstalować urządzeń używanych. Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem/użyciem. Muszą być dopuszczone do obrotu. Natomiast usługi musisz zlecić osobom lub podmiotom, które posiadają stosowane uprawnienia i pozwolenia.

5. Wymagania dotyczące dokumentów składanych w programie Moje Ciepło

Wszystkie faktury/dokumenty księgowe muszą być wystawione na Ciebie – wnioskodawcę. Jeżeli faktura jest wystawiona na Twojego współmałżonka, musisz załączyć stosowne oświadczenie dostępne na stronie programu Moje Ciepło. Do faktur/dokumentów księgowych konieczne jest dołączenie potwierdzeń zapłaty.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku musi być sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Sporządza się go w przypadku zmian rozwiązań technicznych/instalacyjnych w stosunku do zawartych w Projekcie budowlanym.

6. Jakie koszty są kwalifikowane w programie Moje Ciepło

Koszty kwalifikowane w programie Moje Ciepło to::

  • koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła – koszt urządzeń, materiałów i usług
  • koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji – świadectwo charakterystyki energetycznej – max 5% kosztów kwalifikowanych, niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła

7. Nie otrzymasz dofinansowania z programu Moje Ciepło jeżeli:

  • wykorzystujesz budynek mieszkalny sezonowo lub chcesz zainstalować pompę w budynku gospodarczym.
  • prowadzisz w budynku mieszkalnym działalność gospodarczą na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie programu Moje Ciepło, możesz także zadzwonić na infolinię programu, albo skontaktować się z nami. Warto zapoznać się w wymogami program, aby uniknąć wezwań do uzupełnień wniosku lub jego korekty.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!