oferta

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę współpracy, której celem jest  rozwój pracowników Waszej firmy. Wiemy jak ważne jest dostosowanie prowadzonych zajęć do oczekiwań i potrzeb naszych Klientów dlatego każde nasze szkolenie poprzedzone jest wnikliwym badaniem potrzeb i oczekiwań naszego zleceniodawcy. Oferujemy Państwu różny typ zajęć rozwojowych, szkoleń, warsztatów, coaching, po wyjazdy motywacyjne zorganizowane wokół nietypowych form pracy. Naszym atutem jest doświadczenie i doświadczanie, pracując na konkretnych przykładach czerpanych z realnych sytuacji życiowych. Naszą inspiracją są słowa Konfucjusza: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Zaangażuj, a zrozumiem." Dbamy aby poprzez nasze szkolenia zwiększyła się efektywność Państwa pracowników oraz komfort pracy zespołów. Nasze szkolenia systematyzują wiedzę, doskonalą umiejętności, budują osobistą postawę otwartości, zaangażowanie do działania, odpowiedzialność za własny rozwój i postępowanie.

 

Prowadzone przez nas warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi, uwzględniające gry i  zadania wynikające z obserwacji codziennej pracy uczestników. Dobór ćwiczeń i zakres tematyczny przygotowujemy na podstawie indywidualnych potrzeb i oczekiwań poszkoleniowych zleceniodawcy oraz analizy indywidualnych oczekiwań i kompetencji uczestników szkolenia. Do każdego szkolenia, warsztatu uczestnicy otrzymują komplet materiałów na których bazie może dokonywać się indywidualny rozwój czy podnoszenie swoich kompetencji w okresie między szkoleniami. Ewaluacja procesu szkoleniowego dokonywana jest metodą D. Kirkpatricka. Każde tworzone przez nas szkolenie szyte jest na miarę oczekiwań naszych zleceniodawców. Poniżej załączamy przykładowe obszary i zakresy szkoleń, które realizujemy. Jest to jedynie wskazówka, której celem jest zainteresowanie naszą działalnością.

 

Będziemy zaszczyceni, jeżeli zaproszą nas Państwo do szeroko rozumianej współpracy a przez co przekonają się o jakości proponowanych usług szkoleniowych.

 

 

  • Warsztaty dla menadżerów

    Skierowane są na rozwój konkretnych umiejętności menadżerskich poprzez które zwiększa się efektywność działania i oddziaływania na zespół. Charakter prowadzonego warsztatu pozwala na poznanie mocnych stron i trudności lidera związanych z mechanizmami prowadzenia i prawami rządzącymi się zespołem. Wiedza i doświadczenie w tym obszarze pozwala na retrospekcję, wykorzystanie kompetencji, tworzenie społecznych procesów towarzyszących osiąganiu wyników i wskaźników.

  • Warsztaty rozwojowe

    Są to warsztaty, których celem jest doskonalenie osobistych kompetencji pracowników niezależnie od zajmowanych stanowisk w strukturze firmy. Zmotywowany otwarty pracownik, pragnący się rozwijać to potencjał na którym buduje sukces firma. Osoba świadoma swoich umiejętności w sposób aktywny podejmuje działania i ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania.

  • Coaching

    Sesje coachingowe są dopasowane do potrzeb  naszych klientów "na tu i teraz". Klient jest autorem i realizatorem swoich celów podczas sesji. Praca indywidualna z osobistym coachem pozwala na większą  otwartość a co za tym idzie pracę wokół tematów trudnych, indywidualnych przez co zwiększa się efektywność postępowania Klienta. Przebieg sesji coachingowych  ich czas, termin, miejsce jest zależny od wspólnych ustaleń coach - Klient. Spotkania z coachem rozłożone są w czasie tak by klient miał czas i możliwość bycia w procesie, oraz w tępie odpowiednim dla siebie wprowadzać zmianę. Zależnie od potrzeb Państwa firmy oferujemy różne rodzaje współpracy coachingowej.