Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka

Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R

Działanie 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

W ramach działania wsparcie znajdą następujące typy projektów:

  • wsparcie na rozwój istnejącego lub lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

  • realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę opcjonalnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą, obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji(...).

  • Wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, ściśle związanych z profilem wykonywanej działalności.

Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.3. Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw

Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

 

 

Źródło informacji i Programie: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/