Warsztaty dla menadżerów

Skierowane są na rozwój konkretnych umiejętności menadżerskich poprzez które zwiększa się efektywność działania i oddziaływania na zespół. Charakter prowadzonego warsztatu pozwala na poznanie mocnych stron i trudności lidera związanych z mechanizmami prowadzenia i prawami rządzącymi się zespołem. Wiedza i doświadczenie w tym obszarze pozwala na retrospekcję, wykorzystanie kompetencji, tworzenie społecznych procesów towarzyszących osiąganiu wyników i wskaźników.

 

 

Motywowanie

 

Celem szkoleń jest:

 • poszerzenie wiedzy o mechanizmach wpływających na motywację,
 • poznanie i przećwiczenie narzędzi  motywowania pozafinansowego poprzez osobiste działania,
 • kształtowanie postawy otwartości na pomysły i punkty widzenia członków zespołu.

 

 

Efektywny zespół


Celem szkoleń jest:

 • poznanie sposobów budowania efektywnego zespołu,
 • poznanie ról zespołowych i mechanizmów budujących zespół,
 • poznanie różnic między współpracą w zespole a w grupie,
 • podnoszenie jakości współpracy w zespole poprzez rozwiązywanie konfliktów i przełamywanie impasów.

 

 

Zarządzanie konfliktem

 

Celem szkoleń jest:

 • poznanie i zrozumienie co tworzy i jak przebiega konflikt,
 • wykorzystanie sytuacji konfliktowych do tworzenia efektywnych powiązań,
 • zwiększenie skutecznego postępowania w sytuacji trudnej w zespole.

 

 

Asertywność jako forma budowania wizerunku i współpracy zespołowej


Celem szkoleń jest poznanie zagadnień dotyczących:

 • czym jest asertywność i jak wpływa na budowanie własnego wizerunku oraz jej wpływ na współpracę w zespole,
 • jaką mamy świadomość własnych praw i praw członków zespołu,
 • obrony swoich praw w sytuacjach społecznych,
 • przyjmowania i wyrażania przekonań, opinii i uczuć,
 • zabierania głosu na szerszym forum,
 • asertywności w kontakcie z samym sobą, monolog wewnętrzny, poczucie krzywdy lub winy.

 

Ekspozycja społeczna

 

Celem szkoleń jest uzyskanie umiejętności w zakresie:

 • prezentacji publiczna jako wyrażania siebie na szerszym forum,
 • budowania kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacji ekspozycji społecznej,
 • udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.

 

 

Efektywna komunikacja w biznesie

 

Celem szkoleń jest:

 • poznanie mechanizmów skutecznego porozumiewania się w zespole oraz zjawisk, które to uniemożliwiają,
 • poznanie sposobów tworzenia pętli systemowych i ich wpływ na proces komunikacji wewnątrz firmy,
 • doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej jako podstawy skutecznego przekazu,
 • wykorzystanie emocji jako baza budowania pozytywnych relacji.

 

 

Kreatywność

 

Celem szkoleń jest:

 • poznanie metod kreatywnego podejścia do poszukiwania różnego rodzaju rozwiązań,
 • wykorzystanie kreatywności jako metody podnoszenia efektywności zespołowej.