Żyjemy obecnie w takim tempie, że gdy ktoś mówi, że czegoś nie da się zrobić, to zanim skończy to zadanie ktoś inny już to robi

 – Arnold Palmer

 

 

Assets = aktywa

Obecnie najcenniejszym aktywem w przedsiębiorstwie jest wiedza. To ona stanowi jeden z głównych czynników w osiąganiu sukcesu i jest elementem przyczyniającym się do wzrostu wartości oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Jesteśmy Stowarzyszeniem, którego głównym celem jest szerzenie wiedzy i świadczenie usług doradczych ukierunkowanych na wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki i praktyki w działalności przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.  Oferujemy także pomoc przy uzyskaniu różnego rodzaju dofinansowań zarówno ze środków krajowych jak i środków unijnych.

Powstaliśmy dzięki inspiracji młodych ludzi, tęgich umysłów, doskonałych fachowców z kilkunastoletnim doświadczeniem w różnych obszarach. Współpracujemy ze znakomitymi  ekspertami w dziedzinie ekonomii, strategii zarządzania organizacją, zarządzania projektami, ubezpieczeń i bankowości, informatyki i wielu innych. Nasz potencjał to różnorodność, doświadczenie, wiedza, ciekawość zmian i rozwoju człowieka.

Pozytywny wpływ na środowisko

W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko staje się coraz bardziej popularnym tematem, pozyskiwanie dotacji jest nie tylko korzyścią finansową, ale również kluczowym elementem wpływającym pozytywnie na nasze otoczenie.

INNOWACJE PROEKOLOGICZNE

OCHRONA ZASOBÓW INTELEKTUALNYCH

EDUKACJA EKOLOGICZNA