Bez kategorii

Czy istnieje możliwość uzyskania dotacji na nowy budynek lub budynek w trakcie budowy? To pytanie pada dosyć często ze strony osób zainteresowanych dofinansowaniami, a
odpowiedź brzmi: tak.

W takim razie na co można uzyskać dotację na nowe budynki?

Z dostępnych obecnie programów dotacyjnych nie uzyskach pieniędzy na przykład na montaż stolarki okiennej czy też docieplenie budynku, ale możesz uzyskać dofinansowanie na
– zakup i montaż źródła ciepła jakim jest pompa ciepła – program Moje Ciepło;
– zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, magazynów ciepła – program Mój Prąd;
– zagospodarowanie deszczówki – program Moja Woda.

Program moje ciepło

Program ten dofinansowuje zakup i montaż:

 • gruntowych pomp ciepła,
 • pomp ciepła typu powietrze/powietrze,
 • pomp ciepła typu powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

Forma dofinansowania

Dofinansowana wypłacane jest w formie refundacji – po zainstalowaniu pompy.  Do powietrznych pomp ciepła uzyskasz 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7000 zł, natomiast do gruntowych pomp ciepła dostaniesz 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 21 000 zł.

Kto może ubiegać się o dotację?

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także musisz widnieć na pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy.  

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budynek, na który chcesz uzyskać dofinansowanie jest budynkiem nowym:

 1. Na którego nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 2. Złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji.

Terminy składania wniosków

Nabór wniosków potrwa do 31.12.2026 lub do wyczerpania puli środków i jest to nabór ciągły.

Program Mój Prąd

Głównym założeniem programu Mój Prąd jest dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWh do 10 kWh. Natomiast z kolejnymi edycjami dofinansowanie jest rozszerzane o kolejne elementy takie jak:

 • magazyn energii
 • magazyn ciepła
 • system do zarządzania energią HEMS/EMS
 • kolektory słoneczne
 • powietrznych i gruntowych pomp ciepła

Forma dofinansowania

Dofinansowanie wypłacane jest jako refundacja wcześniej poniesionych kosztów. Wysokość dotacji dla poszczególnych elementów możesz sprawdzić tutaj.

Kto może ubiegać się o dotację?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby i rozliczających się wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing.

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budynek mieszkalny jednorodzinny może być zarówno budynkiem starym, nowym lub w trakcie budowy. Jedynie w przypadku budynków w trakcie budowy wymagane jest posiadanie stałego przyłącza do prądu.

Terminy składania wniosków

Obecny nabór w programie został zakończony. Ministerstwo Klimatu potwierdziło, iż pracuje na kolejną odsłoną programu. Szczegóły oraz termin kolejnego naboru nie są jeszcze podane.

Program Moja Woda

Dotację z programu można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, następujących instalacji:

 • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj, z dachów, chodników, pojazdów. Są to łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych.
 • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m3)
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte)
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej. Mogą to być np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowo budowanego w ramach inwestycji zbiornika.

Forma dofinansowania

Dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 000 zł uzyskuje się także na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Kto może ubiegać się o dotację?

Jeżeli jesteś osobą fizycznych będącą właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Dom musi być oddany do użytkowana, a jeżeli jeszcze nie jest odebrany to musisz go odebrać przed złożeniem wniosku o płatność.

Udostępnij

Program Czyste Powietrze dofinansowuje między innymi wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, tzw. kopciucha na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Według programu do ekologicznych źródeł ciepła zaliczane są: pompy ciepła, kotły gazowe kondensacyjne, kotły olejowe kondensacyjne, ogrzewanie elektryczne, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.

Poniżej przedstawiamy jakie kotły na paliwo stałe są refundowane w programie oraz jakie muszą spełniać warunki.

Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

Jest to nowoczesny kocioł na paliwo stałe o duże wydajności, w pełni proekologiczny, z niską emisją spalin. Stosowanym paliwem w tym urządzeniu jest drewno drzew liściastych. Piec działa na zasadzie podobnej do pieca gazowego, ponieważ ciepło uzyskuje się poprzez akumulację i zgazowanie drewna. Nie posiada on standardowego dużego rusztu. Na dnie komory spalania, znajduje się pionowa dysza palnika w formie otworu, w której następuje zgazowanie drewna oraz spalany jest gaz drzewny. Gaz drzewny to palna mieszanina gazów, lżejsza od powietrza, która dzięki zawartości wodoru i metanu, charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spalania. Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie charakteryzuje się emisyjnością pyłów poniżej 20 mg/m3.

Jest to nowoczesny kocioł na paliwo stałe o duże wydajności, w pełni proekologiczny, z niską emisją spalin. Stosowanym paliwem w tym urządzeniu jest drewno drzew liściastych. Piec działa na zasadzie podobnej do pieca gazowego, ponieważ ciepło uzyskuje się poprzez akumulację i zgazowanie drewna. Nie posiada on standardowego dużego rusztu. Na dnie komory spalania, znajduje się pionowa dysza palnika w formie otworu, w której następuje zgazowanie drewna oraz spalany jest gaz drzewny. Gaz drzewny to palna mieszanina gazów, lżejsza od powietrza, która dzięki zawartości wodoru i metanu, charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spalania. Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie charakteryzuje się emisyjnością pyłów poniżej 20 mg/m3.

Istotnym czynnikiem, który efektywnie wspomaga pracę takiego kotła jest montaż zbiornika buforowego lub akumulacyjnego. Dzięki zastosowaniu zbiornika, kocioł zgazowujący drewno może utrzymywać odpowiednio wysoką temperaturę w swoim obiegu, bez ryzyka przegrzewania pomieszczeń.

Paliwo wykorzystywane w kotłach zgazowujących drewno

W kotle zgazowującym drewno niemożliwe jest stosowane węgla czy też ekogroszku. Piec ten przystosowany jest do spalania drewna kawałkowego. Obecnie urządzenia te są wielofunkcyjne, ponieważ dają możliwość wyboru między ogrzewaniem drewnem kawałkowym albo drewnem w postaci pelletu. Najlepszym gatunkiem drewna opałowego jest drewno pochodzące z drzew liściastych, których wilgotność nie przekracza 20%.

Wymagania programu Czyste Powietrze

Aby uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze do zakup i montażu pieca zgazowującego drewno taki piec musi spełniać następujące warunki:

 • emisyjność pyłów ≤ 20 mg na m3
 • klasa efektywności energetycznej minimum A+
 • certyfikat 5 klasy
 • certyfikat/świadectwo Ekoprojektu
 • może być przeznaczony wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego
 • automatyczne podawanie paliwa
 • nie może posiadać rusztu awaryjnego
 • musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze do kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie wygląda następująco:

 1. Poziom podstawowy – 45% nie więcej niż 9 000 zł
 2. Poziom podwyższony – 70% nie więcej niż 14 300 zł
 3. Poziom najwyższy – 1005 nie więcej niż 20 400 zł

Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie to kocioł na paliwo stałe o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3. Wyposażony jest w podajnik paliwa oraz zbiornik paliwa. Wyposażony jest w automatykę, która podaje paliwo do spalenia, dostarcza właściwej ilości powietrza, włącza lub wyłącza kocioł, włącza pompy, rozpala ogień, kontroluje temperaturę, wygasza ogień, czyści palnik.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie to kocioł na paliwo stałe o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3. Kocioł na pellet wyposażony jest w podajnik paliwa oraz zbiornik paliwa. Wyposażony jest w automatykę, która podaje paliwo do spalenia, dostarcza właściwej ilości powietrza, włącza lub wyłącza kocioł, włącza pompy, rozpala ogień, kontroluje temperaturę, wygasza ogień, czyści palnik.

Jakie paliwo do kotłów na pellet?

Jak sama nazwa wskazuje kotły pelletowe zasilane są pelletem. Pellet wykonany jest w postaci granulatu. Powstaje ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiór, zrębków. Dzięki swojej formie granulki są nie tylko łatwe w przechowywaniu, a także w dozowaniu paliwa. Pellet drzewny pali się bardzo dobrze i co ważne, nie ulega samozapłonowi .Dodatkowym atutem pelletu jest to, iż nie wchłania wilgoci.

Wymagania programu Czyste Powietrze

Aby uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze do zakup i montażu kotła na pellet o podwyższonym standardzie, taki piec musi spełniać następujące warunki:

 • emisyjność pyłów ≤ 20 mg na m3
 • klasa efektywności energetycznej minimum A+
 • certyfikat/świadectwo Ekoprojektu
 • musi być przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego
 • automatyczne podawanie paliwa
 • nie może posiadać rusztu awaryjnego

Wysokość dofinansowania

Do kotłów na pellet o podwyższonym standardzie można uzyskać następujące dofinansowanie z programu Czyste Powietrze:

 1. Poziom podstawowy – 45% nie więcej niż 9 100 zł
 2. Poziom podwyższony – 70% nie więcej niż 14 300 zł
 3. Poziom najwyższy – 100% nie więcej niż 20 400 zł

Udostępnij

Od 3 sierpnia 2023 można ponownie składać wnioski ???? o przyznanie dotacji z programu Moja Woda. Nabór potrwa do wyczerpania budżetu programu, czyli ponad 130 mln złotych. Właściciele domów???? będą mogli dostać do 6 000 złotych na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych????.

Dla kogo dotacja z programu Moja Woda?

Program skierowany jest osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny???? Dom musi być oddany do użytkowana, a jeżeli jeszcze nie jest odebrany to musisz go odebrać przed złożeniem wniosku o płatność.

Na co można otrzymać dotację z programu Moja Woda?

Dotację będzie można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, następujących instalacji:

????do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj, z dachów, chodników, pojazdów. Są to łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych.

????do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m3)

????do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte)

????do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;

????do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej. Mogą to być np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika.

Wysokość dofinansowania

Beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie do 6 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Natomiast minimalna kwota inwestycji to 2 000 złotych.

Chcesz uzyskać dotację?

Skontaktuj się z nami – pomożemy!

Stowarzyszanie Assets

Udostępnij

Poprzednia nabór do programu Mój Prąd 4.0 zakończył się 17 marca bieżącego roku. Program ten dofinansowywał zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów takich jak: magazyn energii, ciepła oraz HEMS/EMS. Ministerstwo Klimatu zapowiada kolejną edycję tego programu – Mój Prąd 5.0, która ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Dofinansowanie ma być rozszerzone o kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Dla kogo Mój Prąd 5.0?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. W tej odsłonie programu jaki i w poprzedniej prosumenci muszą rozliczać się w systemie net-billingu. Rozliczający się w starym systemie, mogli otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing. Prawdopodobnie zasady te będą kontynuowane w V edycji programu. Ponadto posiadane źródło ciepła przez prosumenta nie będzie miało wpływu na możliwość skorzystania z dofinansowania.

Na co można otrzymać dotację w programie Mój Prąd 5.0?

Zasady tej edycji nie są jeszcze do końca znane, ale wiadomo już, że dofinansowanie będzie można otrzymać do:

 • zakupi i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW;
 • zakupu i montażu urządzeń do zwiększania autokonsumpcji – buforów ciepła, zasobników do c.w.u., pomp ciepłą do c.w.u, a także magazynów energii o pojemności nie mniejszej iż 2 kWh;
 • zakupu i montażu systemów do zarządzania energią – systemów EMS/HEMS – pod warunkiem, że będą uzupełnieniem dla instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu ciepła lub prądu;
 • kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • powietrznych i gruntowych pomp ciepła innych niż na cele c.w.u.

Jaka wysokość dofinansowania?

Zapowiadana maksymalna wysokość dotacji w porogamie Mój Prąd 5.0 ma wynieść 58 tys. złotych. Zgodnie z propozycją NFOŚiGW dopłaty mają wynieść:

 • instalacja fotowoltaiczna – do 6 tys. zł,
 • instalacja fotowoltaiczna plus komponenty – do 7 tys. zł,
 • instalacja fotowoltaiczna plus magazyn energii – do 16 tys. zł,
 • magazyn ciepła – do 5 tys. zł,
 • system zarządzania energią – do 3 tys. zł,
 • pompa ciepła powietrze-powietrze – do 4,4 tys. zł,
 • pompa powietrze-woda – do 12 tys. zł
 • pompa powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności – do 19,4 tys. zł,
 • pompa gruntowa – do 28 tys. zł
 • kolektory słoneczne – do 3,5 tys. zł.

Kwota dotacji dla poszczególnych przedsięwzięć nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Mój Prąd 5.0 – od kiedy?

Dokładna data startu programu nie jest znana. Zgodnie z zapowiedzią minister Anny Moskwy nowy nabór ma ruszyć już w kwietniu. Nabór w tej edycji programu Mój Prąd ma być naborem ciągłym – nie będzie wyznaczonej daty granicznej.

Udostępnij

Ścieżka SMART w ogólnopolskim Programie FENG 2021-2027 jest to nowy mechanizm finansowania przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów. Wspiera on działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną. Co ważne, Ścieżka Smart jest przeznaczona dla firm na różnych etapach rozwoju: takich, które zaczynają działalność innowacyjną, takich, które ją rozwijają, i dla liderów innowacji. Wnioski można składać od 21 lutego do 12 kwietnia.

Cel działania

Celem ścieżki SMART jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na:

 • wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych
 • cyfryzację
 • transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • internacjonalizację przedsiębiorstw
 • wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Limity budżetu projektu

W ramach konkursu nie obowiązuje minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na projekty realizowane przez MŚP. Uwagę należy zwrócić na limity wartości pomocy publicznej określone w art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Modułowość

Projekt w ścieżce SMART może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • moduły obligatoryjne: moduł B+R (obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw) lub wdrożenie innowacji (jeden z dwóch, obok B+R, moduł obligatoryjny dla MSP)
 • moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje

Moduły obligatoryjne

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Możesz otrzymać dofinansowanie maksymalnie na:

 • 80% wydatków dotyczących badań przemysłowych,
 • 60% wydatków dotyczących prac rozwojowych.

Moduł wdrożenie innowacji

Celem modułu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R  zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania tj.:

 • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
 • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym),które lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe obecne na rynku.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:

 • 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),
 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,
 • 100% wydatków związanych z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Moduł infrastruktura B+R

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej). 

Moduł cyfryzacja

Celem podejmowanych w module działań jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Transformacja cyfrowa rozumiana jest jako proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej. Wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:

 • 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),
 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Celem modułu jest transformacja przedsiębiorcy w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny. Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych zapewniony odpowiednimi wartościami wskaźników. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:

 • 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),
 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,
 • 80% wydatków związanych z ochroną środowiska.

Moduł kompetencje

Celem modułu jest doskonalenie kompetencji kadry wnioskodawcy i osób zarządzających oraz zdobywanie przez nich nowej wiedzy i umiejętności wspierających realizacje zadań w pozostałych modułach projektu. Rozwój kompetencji musi dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:

 • prac B+R,
 • inteligentnych specjalizacji,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • komercjalizacji wyników prac B+R,
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
 • cyfryzacji,
 • polityki klimatycznej,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • ekoprojektowania,
 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • internacjonalizacji,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących szkoleń. 

Moduł internacjonalizacja

Celem modułu jest internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, które wytwarzane są na terenie RP. Mogą to być produkty istniejące lub zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu. Ponadto możliwe jest dofinansowanie procesu uzyskania ochrony własności przemysłowej w formie patentu lub praw ochronnych na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub ich obrona w przypadku ich naruszenia. Przy czym moduł nie dotyczy procesu uzyskania ochrony lub jej obrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie:

 • maksymalnie 50% wydatków dotyczących udziału w imprezach targowo-konferencyjnych oraz misjach gospodarczych,
 • maksymalnie 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,
 • maksymalnie 50% wydatków związanych z ochroną/obroną praw własności przemysłowej.

Źródło: PARP

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!