Czyste Powietrze

Od 22 kwietnia 2024  zostały wprowadzone zmiany w programie Czyste Powietrze, które obejmują:

 • pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet
 • uszczelnienie listy ZUM
 • najwyższego poziomu dofinansowania
 • prefinansowania
 • pełnomocnictwa

Jak podaje  prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zmiany mają na celu ochronę wnioskodawców oraz ochronę przed nieuczciwymi praktykami sprzedaży nieefektywnych źródeł ciepła.

Pompy ciepła

Zmiany podyktowane są przez chęć wyeliminowania montażu nieefektywnych pomp ciepła, które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej. Do programu Czyste Powietrze będą kwalifikowały się wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Parametry takich pomp ciepła mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Wymóg ten dotyczy zarówno pomp, które dopiero zostaną wpisane na listę ZUM jak również tych, które są już na liście – te będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA.

Kotły na paliwo stałe 

Zmiany będą dotyczyły także kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. W ramach programu będzie można uzyskać dofinansowanie wyłącznie na kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie/kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Natomiast nie ulegnie zmianie sama procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie są wpisane na liście ZUM .

Kilka budynków mieszkalnych

Kolejną ważną zmianą w programie Czyste Powietrze będzie ograniczenie możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania na kilka budynków mieszkalnych będących w posiadaniu jednego Beneficjenta. Beneficjent który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach podstawowego poziomu dofinansowania.

 Prefinansowanie

Wypłata zaliczki nastąpi po złożeniu przez Beneficjenta własnoręcznie podpisanej dyspozycji zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę.

Wykonawca po otrzymaniu zaliczki z WFOŚiGW ma 120 dni na wykonanie przedmiotu umowy, a Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność rozliczający daną umowę najpóźniej do upływu 120 dnia.

Pełnomocnictwo

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie przez Pełnomocnika, to pełnomocnictwo musi zostać notarialnie poświadczone (czyli składasz własnoręczny podpis na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożony podpis uznany przez Ciebie przed notariuszem za własnoręczny).

Udostępnij

Już w krótce każdy będzie miał możliwość produkowania energii elektrycznej z wiatru. Wystarczy mały wiatrak przydomowy na obniżenie rachunków za prąd, dbanie o środowisko i niezależność elektryczną.

Turbina wiatrowa jest urządzeniem przeznaczonym do produkcji energii elektrycznej wykorzystującą do tego celu energie wiatru. Turbina jest w rozumieniu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii Odnawialnym Źródłem Energii – mikro instalacją i jako takie nie wymaga procedur środowiskowych. Wymaga ona jednak, zgodnie z Prawem Budowlanym, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i sporządzenia stosownej dokumentacji budowlanej (projektu architektoniczno – budowlanego).

 

Jak działają wiatraki przydomowe?

To urządzenia, które wykorzystują siłę wiatru do napędzania generatora elektrycznego. Zazwyczaj występują z wirnika, osi, łożyska, regulatora napięcia, akumulatora i przetwornicy. Wirnik obraca się pod wpływem wiatru, a jego ruch jest przekazywany do generatora, który wytwarza prąd stały. Następnie prąd jest kierowany do akumulatora, gdzie jest magazynowany, lub do przetwornicy, która zamienia go na prąd zmienny, zgodny z parametrami sieci elektrycznej.

Czy otrzymasz dofinansowanie do wiatraka?

Co, jest bardzo istotne już w krótce można dostać dofinansowanie na budowę takiego wiatraka. Informacji takiej udzieliła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska. Polska już wystąpiła o środki z programów europejskich.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o dotacji na małe przydomowe wiatraki. Będzie możliwość skorzystania z dofinansowania Mój Prąd, albo powstanie nowy osobny program.

Zgodnie ze wstępnymi informacjami udostępnionymi przez NFOŚiGW przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową.

W ramach programu  „Moja elektrownia wiatrowa” będzie się można ubiegać  o dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh.

Jaki jest koszt jednego wiatraka?

Wiatraki o mocy 5kW kosztują obecnie około 40-50 tyś. zł w zależności od mocy instalacji, producenta. Takie zapotrzebowanie na prąd (tylko) dla typowego domu jednorodzinnego. Do tego trzeba doliczyć koszty montażu, podłączenia i formalności.
Natomiast wykorzystując możliwości montażu większej turbiny wiatrowej o mocy 15 kW. Korzystając z tego rozwiązania poniesiemy nieco większy koszt inwestycji ok. 170 tyś. zł. W tej kwocie posiadamy już generalnie zamontowany wiatrak z urządzeniami. Wtedy mamy większą możliwość zamontowania urządzeń elektrycznych domu na potrzeby c.o i c.o.w oraz klimatyzacji itp.

Czy opłaca się montować turbinę wiatrową?

Stawiając sobie takie pytanie. Warto zadać sobie pytanie ile?, energii zużywamy w naszym budynku, oraz jaki koszty ponosimy z jego używaniem na potrzeby energii, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji.
Przy uśrednionej cenie energii elektrycznej wraz z kosztami przesyłu, akcyzą, opłatą mocową, opłatą OZE, opłatą kogeneracyjną i innymi składowymi ceny, w zależności od taryfy energetycznej jaką ma inwestor, wacha się w przedziale od 960 do 1200 zł./MWh w roku 2023.
Przewidywany zwrot z inwestycji budowy turbiny wiatrowej jest w przedziale między 3,5 a 5 lat pod warunkiem, że w tym okresie nie wzrośnie cena energii z sieci.

Udostępnij

 

Co To jest Uchwała antysmogowa?

Dokument, który ma na celu poprawę jakości powietrza, zapobieganie negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowiska. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, szczególnie takich które powstają przy spalaniu paliw stałych np.: węgiel kamienny i węgiel brunatny. Przyjmowana jest przez sejmik województwa w formie aktu prawnego.

Gdzie zakaz kopciuchów Od 1 stycznia 2024 r.?

Województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubelskie i kujawsko-pomorskie– od stycznia zbliżającego się roku można tyko eksploatować  kotły 3,4,5 klasy i kotły ekoprojektowe. Wprowadzony zostanie zakaz ogrzewania kopciuchami. Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim piece i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu od 2024 roku.

Dozwolone będzie ogrzewanie budynków kotłami, które już są w użyciu od 5 do 10 lat od ich produkcji, tylko na terenie  województwa podkarpackiego. Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3. i 4. (oraz niższych) od 1 stycznia 2028 r.

 

Od 1 lipca 2024 roku zakaz stosowania kotłów 3 klasy lub 4 w województwie Świętokrzyskim. Będzie to województwo w , którym pozbycie się kopciuchów będzie największe. Natomiast w województwie pomorskim zmiany wejdą 1 września 2024 roku. Mieszkańcy pomorskiego będą mogli wykorzystywać jedynie kotły 3,4,5, klasy i ekoprojektu.

Dodatkowe ostrzeżenia  i restrykcje wchodzą w Sopocie , gdzie od 1 stycznia 2024r. możliwe będzie wykorzystywanie jedynie paliw grzewczych takich jak:

– gaz ziemny

– gaz płynny LPG

– lekkiego oleju opałowego

– biomasy stałej o wilgotności poniżej 20%

Całkowity zakaz ogrzewania domów węglem i drewnem- można stosować kominki , ale nie jako główne źródło ciepła. Materiał grzewczy w nich stosowany musi być odpowiedniej jakości i posiadać instalacje spełniające wymagania ekoprojektu.

Uchwały antysmogowej nie przyjęły dwa województwa: podlaskie i warmińsko- mazurskie.

 

Dotacje na termomodernizacje

Programów dopłat do inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych jest kilka. Na wymianę źródła ciepła można otrzymać dofinansowanie z programów, takich jak :

– Czyste Powietrze

– Premia Termomodernizacyjna

– Ciepłe Mieszkanie

Korzystając z możliwości programów mających na celu poprawę naszego powietrza i środowiska. Trzeba wziąć pod uwagę że wymiana samego źródła ciepła nie przyniesie efektywnych rezultatów. Potrzeba do tego kilka elementów termomodernizacji. Jest to szczegółowo istotne w przypadku pompy ciepła, czyli urządzeń działających najlepiej jak są odpowiednio dobrane do jakości budynku. Każdy kilowat mocy pompy  może nas przynieść o kolejny wydatek setek złoty czy nawet tysięcy złotych.

Dotacja na termomodernizacje może obejmować:

– wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy.

– Przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku: zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród budynku i najważniejszej części ocieplenie stropu.

 

Zatrzymaj SMOG

Mając na uwadze wprowadzenie uchwały antysmogowej są niestety bardzo kosztowne dla mieszkańców poszczególnych rejonów Polski. Jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę , jak negatywnie smog wpływa na nasze zdrowie. Długotrwale wdychanie smogu może powodować nowotwory, choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz liczne dolegliwości. Aby osiągnąć rezultat czystego powietrza bez smogu, trzeba systematycznych zmian w całym rejonie Polski. Mając możliwości korzystania z dopłat rządowych oraz innych form finansowych wsparcia udzielanego przez poszczególne samorządy, zachęcamy więc do ich korzystania. Razem walczmy o czyste powietrze w Polsce, a zdrowie ma wartość bezcenną.

 

 

Udostępnij

Program Czyste Powietrze dofinansowuje między innymi wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, tzw. kopciucha na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Według programu do ekologicznych źródeł ciepła zaliczane są: pompy ciepła, kotły gazowe kondensacyjne, kotły olejowe kondensacyjne, ogrzewanie elektryczne, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.

Poniżej przedstawiamy jakie kotły na paliwo stałe są refundowane w programie oraz jakie muszą spełniać warunki.

Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

Jest to nowoczesny kocioł na paliwo stałe o duże wydajności, w pełni proekologiczny, z niską emisją spalin. Stosowanym paliwem w tym urządzeniu jest drewno drzew liściastych. Piec działa na zasadzie podobnej do pieca gazowego, ponieważ ciepło uzyskuje się poprzez akumulację i zgazowanie drewna. Nie posiada on standardowego dużego rusztu. Na dnie komory spalania, znajduje się pionowa dysza palnika w formie otworu, w której następuje zgazowanie drewna oraz spalany jest gaz drzewny. Gaz drzewny to palna mieszanina gazów, lżejsza od powietrza, która dzięki zawartości wodoru i metanu, charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spalania. Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie charakteryzuje się emisyjnością pyłów poniżej 20 mg/m3.

Jest to nowoczesny kocioł na paliwo stałe o duże wydajności, w pełni proekologiczny, z niską emisją spalin. Stosowanym paliwem w tym urządzeniu jest drewno drzew liściastych. Piec działa na zasadzie podobnej do pieca gazowego, ponieważ ciepło uzyskuje się poprzez akumulację i zgazowanie drewna. Nie posiada on standardowego dużego rusztu. Na dnie komory spalania, znajduje się pionowa dysza palnika w formie otworu, w której następuje zgazowanie drewna oraz spalany jest gaz drzewny. Gaz drzewny to palna mieszanina gazów, lżejsza od powietrza, która dzięki zawartości wodoru i metanu, charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spalania. Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie charakteryzuje się emisyjnością pyłów poniżej 20 mg/m3.

Istotnym czynnikiem, który efektywnie wspomaga pracę takiego kotła jest montaż zbiornika buforowego lub akumulacyjnego. Dzięki zastosowaniu zbiornika, kocioł zgazowujący drewno może utrzymywać odpowiednio wysoką temperaturę w swoim obiegu, bez ryzyka przegrzewania pomieszczeń.

Paliwo wykorzystywane w kotłach zgazowujących drewno

W kotle zgazowującym drewno niemożliwe jest stosowane węgla czy też ekogroszku. Piec ten przystosowany jest do spalania drewna kawałkowego. Obecnie urządzenia te są wielofunkcyjne, ponieważ dają możliwość wyboru między ogrzewaniem drewnem kawałkowym albo drewnem w postaci pelletu. Najlepszym gatunkiem drewna opałowego jest drewno pochodzące z drzew liściastych, których wilgotność nie przekracza 20%.

Wymagania programu Czyste Powietrze

Aby uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze do zakup i montażu pieca zgazowującego drewno taki piec musi spełniać następujące warunki:

 • emisyjność pyłów ≤ 20 mg na m3
 • klasa efektywności energetycznej minimum A+
 • certyfikat 5 klasy
 • certyfikat/świadectwo Ekoprojektu
 • może być przeznaczony wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego
 • automatyczne podawanie paliwa
 • nie może posiadać rusztu awaryjnego
 • musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze do kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie wygląda następująco:

 1. Poziom podstawowy – 45% nie więcej niż 9 000 zł
 2. Poziom podwyższony – 70% nie więcej niż 14 300 zł
 3. Poziom najwyższy – 1005 nie więcej niż 20 400 zł

Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie to kocioł na paliwo stałe o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3. Wyposażony jest w podajnik paliwa oraz zbiornik paliwa. Wyposażony jest w automatykę, która podaje paliwo do spalenia, dostarcza właściwej ilości powietrza, włącza lub wyłącza kocioł, włącza pompy, rozpala ogień, kontroluje temperaturę, wygasza ogień, czyści palnik.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie to kocioł na paliwo stałe o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3. Kocioł na pellet wyposażony jest w podajnik paliwa oraz zbiornik paliwa. Wyposażony jest w automatykę, która podaje paliwo do spalenia, dostarcza właściwej ilości powietrza, włącza lub wyłącza kocioł, włącza pompy, rozpala ogień, kontroluje temperaturę, wygasza ogień, czyści palnik.

Jakie paliwo do kotłów na pellet?

Jak sama nazwa wskazuje kotły pelletowe zasilane są pelletem. Pellet wykonany jest w postaci granulatu. Powstaje ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiór, zrębków. Dzięki swojej formie granulki są nie tylko łatwe w przechowywaniu, a także w dozowaniu paliwa. Pellet drzewny pali się bardzo dobrze i co ważne, nie ulega samozapłonowi .Dodatkowym atutem pelletu jest to, iż nie wchłania wilgoci.

Wymagania programu Czyste Powietrze

Aby uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze do zakup i montażu kotła na pellet o podwyższonym standardzie, taki piec musi spełniać następujące warunki:

 • emisyjność pyłów ≤ 20 mg na m3
 • klasa efektywności energetycznej minimum A+
 • certyfikat/świadectwo Ekoprojektu
 • musi być przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego
 • automatyczne podawanie paliwa
 • nie może posiadać rusztu awaryjnego

Wysokość dofinansowania

Do kotłów na pellet o podwyższonym standardzie można uzyskać następujące dofinansowanie z programu Czyste Powietrze:

 1. Poziom podstawowy – 45% nie więcej niż 9 100 zł
 2. Poziom podwyższony – 70% nie więcej niż 14 300 zł
 3. Poziom najwyższy – 100% nie więcej niż 20 400 zł

Udostępnij

Najbardziej powszechna metoda odzyskiwania świeżego i czystego przefiltrowanego powietrza do twojego domu to właśnie rekuperacja.
W tym systemie wywiewane z pomieszczeń zużyte ale ciepłe powietrze jest kierowane do wymiennika ciepła, w którym jest podgrzewane zasysane na zewnątrz czyste chociaż zimne powietrze. Budowa rekuperatora może być różna , jednak zamiast używać energie cieplną i paliwo na ogrzanie zimnego powietrza, prawie wykorzystuje energie już istniejącą. Mniej spalonego paliwa przekłada się na niższe koszty ogrzewania twojego domu, oraz na bilans energetyczny i mniej szkodliwych emisji. Przy odpowiednio dobranych systemach, oszczędność na koszty ogrzewania mogą osiągnąć nawet do 30%. Montaż instalacji wyposażonej w odzysk ciepła z wentylacji przynosi wiele korzyści.Instalacja może być dodatkowo wzbogacona o gruntowy wymiennik ciepła bądź klimatyzator. Dzięki temu wentylacja nawiewno-wywiewna będzie w stanie pracować z jeszcze większą wydajnością. Rekuperacja należy do działań proekologicznych , które oszczędzają nasze finanse, a także ma pozytywny wpływ na nasze środowisko. Pomaga także uzyskać wskaźniki , wymagany przez Warunki Techniczne 2021. Korzystając z dotacji programu Czyste Powietrze, możesz się ubiegać o wsparcie finansowe na montaż systemu rekuperacji.

Jakie korzyści możemy odnieść z rekuperacji?

ZDROWIE, OSZCZĘDNOŚĆ , KOMFORT , BEZPIECZĘSTWO
System wentylacyjny naszego domu jest bardzo ważnym elementem , bez niego może pojawić się rozwój różnych chorób, wolne od alergenów. Wymiana na świeże powietrze zwiększa możliwość koncentracji do pracy i nauki, ochroną przed bakteriami i gazami i związkami chemicznymi z powietrza zewnętrznego szczególnie produkowanych zimą. Najważniejszym elementem jest ochrona przed wilgocią- zapobieganie powstawaniu rozwoju pleśni na ścianach naszego domu. Częsta wymiana powietrza ma wpływ na ilość gromadzonego kurzu pomimo sprzątania, oraz powstający w wyniku oddychania dwutlenek węgla. Korzystając odzyskujemy do 95 % ciepła, regulowany przepływ powietrza i optymalne zużycie energii przy użyciu silnika EC.

Jakie wady i niekorzyści możemy ponieść z rekuperacji?

System rekuperacji niesie ze sobą także większe koszty związane z instalacją, okresowymi przeglądami i ewentualnymi naprawami. Zależność od energii elektrycznej przy zaniku napięcia na sieci , wentylatory przestają działać , jednak nie oznacza to całkowitego zaniku przepływu powietrza, ale znaczne jego obniżenie. Przesuszanie powietrza nawiewnego, może być dokuczliwe dla osób o wrażliwej skórze czy oczach ( można zastosować dodatkowo nawilżacze powietrza).

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!