świadectwo energetyczne

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Dokument potwierdzający określenie zapotrzebowania na energię niezbędną przy użytkowaniu budynku lub części budynku. Obowiązek posiadania w określonych prawnie sytuacjach świadectwa charakterystyki  energetycznej budynku lub jego części wynika z prawa europejskiego.

Obejmuję energię wydatkową na potrzeby:

– ogrzewania i wentylacji

– przygotowanie ciepłej wody użytkowej

– chłodzenia

– oświetlenia

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.

Dzięki informacją zawartym w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku właściciel lub najemca, użytkownik budynku jest w stanie określić orientacyjne  roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zużyciem energii.

Kiedy sporządzenie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe?

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków o sporządzenie świadectwa energetycznego musi zadbać:

  • właściciel nieruchomości;
  • zarządca budynku lub jego części;
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Jakie budynki są wyłączone z obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Budynki, które zgodnie z prawem nie muszą posiadać świadectwa energetycznego:

  • budynki zabytkowe;
  • miejsca działalności religijnej oraz kultu, jak kościoły itp.;
  • budynki, których użytkowanie będzie obejmować okres do dwóch lat;
  • pomieszczenia gospodarcze, przemysłowe oraz przeznaczone do użytku rolnego, których zapotrzebowanie na energię nie przekracza 50 kWh/(m²·rok);
  • mieszkalne, ale przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku;
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m².

We wszystkich tych przypadkach nie ma potrzeby sporządzania świadectwa energetycznego. Warto pamiętać, że świadectwo energetyczne dla budynków o powierzchni powyżej 250 m2 w przypadku budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę albo administrację publiczną, o ile budynek jest przeznaczony dla obsługi interesantów, powinno być umieszczone w widocznym miejscu. To samo dotyczy budynków o powierzchni powyżej 500 m2 przeznaczonych do świadczenia usług dla ludności, jeżeli świadectwo jest już sporządzone (np. galerie handlowe, kina).

Sankcje karne za naruszenie przepisów o świadectwie energetycznym

Artykuł 41 ustawy przewiduje karę grzywny do 5 tysięcy złotych m.in. w przypadku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej przez osobę nieuprawnioną lub w sposób niespełniający ustawowych wymagań lub w przypadku gdy podmiot uprawniony nie przekazuje świadectwa uprawnionemu nabywcy albo najemcy.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!