Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promowanie i wspieranie innowacyjnej wiedzy poprzez nowoczesne formy szkoleń.
 2. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej zwłaszcza w zakresie innowacyjnych rozwiązań biznesowych, organizacyjnych, sprzedażowych i marketingowych.
 3. Przeszczepianie na polski rynek najlepszych praktyk związanych z tworzeniem, budowaniem i zarządzaniem rozproszonymi organizacjami, w szczególności form telepracy, organizacji wirtualnych, klastrów, stowarzyszeń.
 4. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie organizacje gospodarcze, których działalność związana jest z przetwarzaniem informacji oraz turystyką.
 5. Stałe podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia.
 6. Stymulowanie i uczestnictwo we współpracy międzysektorowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizację szkoleń i konferencji przekazujących innowacyjną wiedzę skierowanych głównie dla firm, których działalności związana jest z przetwarzaniem informacji oraz turystyką.
 2. Organizację krajowych i międzynarodowych spotkań, warsztatów.
 3. Opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności statusowej: materiałów dydaktycznych i naukowych – podręczników, skryptów, poradników, czasopism, testów i innych oraz materiałów informacyjno – reklamowych promujących działalność Stowarzyszenia.
 4. Udział w targach, konferencjach, dniach otwartych.
 5. Współpracę z ośrodkami badawczymi i przemysłowymi, z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami gospodarczymi w kraju i zagranicą.
 6. Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych, których działalność statutowa zbieżna jest z celami stowarzyszenia.
 7. Organizowanie dla swoich członków praktyk, wyjazdów studialnych krajowych i zagranicznych.
 8. Inicjowanie prac badawczych, projektowych i wdrożeniowych.
 9. Promocję polskiej kadry zarządczo-szkoleniowej.
 10. Stworzenie wspólnej platformy do optymalizacji wykorzystania wiedzy i umiejętności zasobów.
 11. Stymulowanie uczciwości biznesowej.
 12. Prowadzenie honorowego arbitrażu pomiędzy członkami.

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!