Czyste Powietrze

Kliknij w poniższy numer telefonu, aby uzyskać informacje o Pomocy w Wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność z programu Czyste Powietrze

729 831 778

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

  Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza  oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

 • Wymiana pieca na nowy, spełniający najnowsze wymagania techniczne (piec na paliwo stałe, gaz, olej, biomasę, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne)
 • Wymiana instalacji grzewczej wraz z grzejnikami,
 • Wymiana instalacji do ciepłej wody użytkowej, jak również montaż kolektorów słonecznych
 • Ocieplenie budynku (ściany zewnętrzne, strop nad piwnicą, strop pod poddaszem, dach, stropodach, podłoga na gruncie)
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych, bramy garażowej
 • Instalacja systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (rekuperator)
 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • Audyt energetyczny

Ile możesz uzyskać dofinansowania?

Dotacja może wynosić:

 • dla podstawowego poziomu dofinansowania do 66 000 zł
 • dla podwyższonego poziomu dofinansowania do 99 000 zł
 • dla najwyższego poziomu dofinansowania 135 000 zł l

Co oferujemy w ramach współpracy?

W ramach współpracy z nami otrzymasz:

1. Profesjonalną pomoc w zakresie weryfikacji możliwości przystąpienia do programu

Przed przystąpieniem do programu konieczne jest zweryfikowanie, czy w ogóle możesz skorzystać z dofinansowania.

2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów

Przygotowanie wniosku wymaga zgromadzenia różnego rodzaju dokumentów oraz danych. Wskażemy jakie dokumenty są potrzebne oraz gdzie je uzyskać.

3. Przygotowanie oraz złożenie wniosku

Wypełnimy wniosek, załączymy wymagane dokumenty oraz złożymy kompletny wniosek za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

4. Pomoc w rozliczeniu dofinansowania – wniosek o płatność

Po podpisaniu umowy z NFOŚiGW i wykonaniu inwestycji, konieczne jest przygotowanie dokumentów rozliczeniowych (wniosek o płatność, odpowiednio opisane faktury itp.). Pomożemy złożyć niezbędną dokumentację w tym zakresie oraz sporządzimy wniosek o płatność.

Zapraszamy do kontaktu

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!