Czyste Powietrze Plus

15 lipca bieżącego roku wystartowała kolejna odsłona programu Czyste Powietrze a mianowicie Czyste Powietrze Plus. Dofinansowuje ona nadal wymianę starego pieca węglowego oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, ale tym razem z możliwością otrzymania prefinansowania.

Oznacza to, że Wnioskodawcy mają możliwość otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji – do 50% przewidzianej kwoty dotacji. Dodatkowo maksymalna bezzwrotna dotacja zwiększyła się o 10 000 złotych w drugiej i trzeciej części programu, tj. z 37 do 47 tysięcy złotych i z 69 do 79 tysięcy złotych.

Podstawą otrzymania dotacji z prefinansowaniem jest przynależność do grupy beneficjentów uprawnionych do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania, potwierdzoną zaświadczeniem o wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego.

Kolejnym warunkiem otrzymania dotacji z prefinansowaniem jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na realizację danego zakresu przedsięwzięcia. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami.

Należy mieć na uwadze, iż wykonawca, z którym podpiszemy umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 5 inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na konto Wykonawcy w ciągu 14 dniu od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, a pozostała część dofinansowania będzie wypłacona po zrealizowaniu zakresu umowy i złożeniu wniosku o płatność przez Beneficjenta, również na konto wykonawcy.

Beneficjent musi opłacić różnicę pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem przedsięwzięcia a kwotą przyznanej dotacji.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!