Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze zapewnia zwrot części kosztów związanych z:

 • wymianą pieca na nowe źródło ciepła, które spełnia najnowsze wymagania
 • modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • ociepleniem ścian zewnętrznych, fundamentów, stropów
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych
 • instalacją systemu wentylacji z rekuperatorami
 • montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Stowarzyszenie Assets pomaga w pisaniu wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

Jako jedna z niewielu firm na Podkarpaciu pomagamy także w pisaniu wniosków o rozliczenie inwestycji.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą (budynek musi być oddany do użytkowania).

Jaka jest wysokość dotacji

Dotacja może wynieść:

 • dla podstawowego poziomu dofinansowania (40%) do 66 000 zł
 • dla podwyższonego poziomu dofinansowania (70%) do 99 000 zł
 • dla najwyższego poziomu dofinansowania (100%) do 135 000 zł.

Od czego zależy wysokość dotacji w programie Czyste Powietrze?

Poziom dotacji uzależniony jest od:

1. Wysokości dochodów :

 • poziom podstawowy – dochód roczny wnioskodawcy nieprzekraczający 135 000 zł,
 • poziom podwyższony – dochód przeliczony na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • poziom najwyższy – dochód przeliczony na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowy

2. Rodzaju źródła ciepła, które zostanie zakupione oraz zamontowane

3. Kompleksowej termomodernizacji.

Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym, tzn. wniosek można złożyć w każdej chwili. Program potrwa do 2027 roku.

Zapraszamy do kontaktu!

Stowarzyszenie Assets



Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!