Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności

Jeśli planujesz otworzyć własną działalność gospodarczą, koniecznie zainteresuj się dotacją na założenie firmy z powiatowego urzędu pracy.

Dotacja z urzędu pracy to bezzwrotne jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Środki są wypłacane bezpośrednio na konto przed dokonaniem zakupów.

Maksymalna kwota dotacji odpowiada 6-krotoności średniego wynagrodzenia, co oznacza, że w 2022 roku wynosi ok. 36 tys. złotych. W niektórych urzędach kwota ta może być nieco niższa.

Za pomocą otrzymanych środków można sfinansować:

 • koszty zakupu obiektu, koszty remontu i adaptacji
 • koszty zakupu wyposażenia lokalu, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności
 • koszty reklamowo – ofertowe, foldery
 • zakup materiałów i środków obrotowych
 • pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie na założenie firmy z PUP, trzeba spełnić pewne kryteria. Szczegółowa lista zależy od konkretnego urzędu pracy, niemniej na dodatkowe środki najczęściej masz szansę pod warunkiem, że:

 • posiadasz status osoby bezrobotnej (zwykle możesz się zarejestrować jako bezrobotny i jeszcze tego samego dnia złożyć wniosek o dofinansowanie);
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej ani nie masz jej aktualnie zawieszonej (można zauważyć, że w naborach w 2022 r. urzędy rezygnują z tego wymogu, przy czym profil otwieranej działalności musi być inny niż tej prowadzonej w ostatnich miesiącach);
 • nie złożyłeś w innym PUP wniosku o dotację na założenie firmy;
 • masz uregulowane zobowiązania wobec funduszy celowych i nie jesteś objęty zajęciami komorniczymi;
 • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy nie byłeś karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • w określonym czasie np. ostatnim roku nie odrzuciłeś oferty stażu lub pracy przedstawionej przez PUP.

O dotację z urzędu pracy mogą starać się także opiekunowie osób niepełnosprawnych, a także absolwenci CIS (centrum integracji społecznej) lub KIS (klubu integracji społecznej), którzy spełniają określone warunki.

Aby ubiegać się o dotacje należy wypełnić oraz złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami.

Czego może wymagać urząd oprócz poprawnie wypełnionego wniosku?

 • Przedstawienia kopii koncesji lub zezwoleń ( o ile już je masz i są potrzebne do podjęcia działalności gospodarczej)
 • Dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, zezwolenia czy kwalifikacje
 • Listy intencyjne od przyszłych zleceniodawców bądź dostawców czy podwykonawców
 • Podanie informacji na temat otrzymania w ostatnich latach pomocy de minimis

Dodatkowo trzeba zastanowić się nad sposobem zabezpieczenia dotacji z urzędu: poręczenie, weksel, zastaw na prawach lub rzeczach, gwarancja bankowa czy może blokada środków na rachunku lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Zwykle nie jest wymagany wkład własny, więc urząd w całości może sfinansować zaplanowane przez Ciebie zakupy. Jednak w miarę możliwości warto zdeklarować we wniosku posiadanie pewnego kapitału na start.  

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami zwykle można złożyć osobiście w swoim urzędzie pracy lub przez Internet za pośrednictwem strony praca.gov.pl. Na jego rozpatrzenie urząd ma 30 dni, a o swojej decyzji informuje telefonicznie (dodatkowo najczęściej nadaje list polecony z pismem). Od razu zostaniesz też zaproszony na wizytę do PUP w celu podpisania umowy, co nastąpi prawdopodobnie kilka, kilkanaście dni później.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!