Dotacje na nowe budynki lub budynki w trakcie budowy

Czy istnieje możliwość uzyskania dotacji na nowy budynek lub budynek w trakcie budowy? To pytanie pada dosyć często ze strony osób zainteresowanych dofinansowaniami, a
odpowiedź brzmi: tak.

W takim razie na co można uzyskać dotację na nowe budynki?

Z dostępnych obecnie programów dotacyjnych nie uzyskach pieniędzy na przykład na montaż stolarki okiennej czy też docieplenie budynku, ale możesz uzyskać dofinansowanie na
– zakup i montaż źródła ciepła jakim jest pompa ciepła – program Moje Ciepło;
– zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, magazynów ciepła – program Mój Prąd;
– zagospodarowanie deszczówki – program Moja Woda.

Program moje ciepło

Program ten dofinansowuje zakup i montaż:

 • gruntowych pomp ciepła,
 • pomp ciepła typu powietrze/powietrze,
 • pomp ciepła typu powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

Forma dofinansowania

Dofinansowana wypłacane jest w formie refundacji – po zainstalowaniu pompy.  Do powietrznych pomp ciepła uzyskasz 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7000 zł, natomiast do gruntowych pomp ciepła dostaniesz 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 21 000 zł.

Kto może ubiegać się o dotację?

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także musisz widnieć na pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy.  

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budynek, na który chcesz uzyskać dofinansowanie jest budynkiem nowym:

 1. Na którego nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 2. Złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji.

Terminy składania wniosków

Nabór wniosków potrwa do 31.12.2026 lub do wyczerpania puli środków i jest to nabór ciągły.

Program Mój Prąd

Głównym założeniem programu Mój Prąd jest dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWh do 10 kWh. Natomiast z kolejnymi edycjami dofinansowanie jest rozszerzane o kolejne elementy takie jak:

 • magazyn energii
 • magazyn ciepła
 • system do zarządzania energią HEMS/EMS
 • kolektory słoneczne
 • powietrznych i gruntowych pomp ciepła

Forma dofinansowania

Dofinansowanie wypłacane jest jako refundacja wcześniej poniesionych kosztów. Wysokość dotacji dla poszczególnych elementów możesz sprawdzić tutaj.

Kto może ubiegać się o dotację?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby i rozliczających się wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing.

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budynek mieszkalny jednorodzinny może być zarówno budynkiem starym, nowym lub w trakcie budowy. Jedynie w przypadku budynków w trakcie budowy wymagane jest posiadanie stałego przyłącza do prądu.

Terminy składania wniosków

Obecny nabór w programie został zakończony. Ministerstwo Klimatu potwierdziło, iż pracuje na kolejną odsłoną programu. Szczegóły oraz termin kolejnego naboru nie są jeszcze podane.

Program Moja Woda

Dotację z programu można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, następujących instalacji:

 • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj, z dachów, chodników, pojazdów. Są to łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych.
 • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m3)
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte)
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej. Mogą to być np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowo budowanego w ramach inwestycji zbiornika.

Forma dofinansowania

Dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 000 zł uzyskuje się także na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Kto może ubiegać się o dotację?

Jeżeli jesteś osobą fizycznych będącą właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Dom musi być oddany do użytkowana, a jeżeli jeszcze nie jest odebrany to musisz go odebrać przed złożeniem wniosku o płatność.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!