DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dofinansowanie z urzędu pracy

Dotacja przyznawana przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczona jest dla:

  • osób bezrobotnych,
  • absolwentów KIS (Klub Integracji Społecznej)
  • absolwentów CIS (Centrum Integracji Społecznej)
  • opiekunów osób niepełnosprawnych

W przypadku dofinansowania przyznawanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez urząd pracy ważne jest, aby we wniosku wykazać fakt, iż:

  1. Nie prowadziliśmy wcześniej działalności gospodarczej,
  2. Nie otrzymaliśmy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  3. Nie posiadamy jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
  4. Nie zrezygnowaliśmy z uczestnictwa w formie aktywizacji zawodowej zaproponowanej przez urząd pracy.

Równocześnie, kryterium, które będzie brane pod uwagę przez urząd to nasz wiek. Środki unijne przyznawane przez urząd pracy w ramach programów: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalny Program Operacyjny (RPO). Pierwszy z nich skierowany jest wyłącznie do osób poniżej 30 lat, zaś drugi (RPO) dla tych,które ukończyły 30 rok życia.

  Warto podkreślić, że obecnie maksymalna wysokość dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowi 6x średniej krajowej (ok. 30.000,00 zł). Jednakże urzędy same określają górne pułapy w ramach prowadzonych cyklicznie naborów.

W rzeczywistości kwota o jaką możemy wnioskować zależy od praktyki danego urzędu oraz środków jakimi dysponuje.

Dotacje w ramach programów unijnych

O środki na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej z funduszy unijnych mogą ubiegać się m.in. bezrobotni, imigranci, osoby niepełnosprawne, reemigranci oraz osoby, które co prawda pracują i zarabiają, lecz ich dochody nie pozwalają na właściwą koegzystencję.

Po dotacje z funduszy europejskich możemy zgłaszać się do urzędów pracy, jak również zajmujących się tym firm oraz fundacji. Każdy wojewódzki urząd pracy na swojej stronie internetowej umieszcza listę podmiotów prowadzących działalność związaną z pozyskiwaniem funduszy europejskich. Warto podkreślić, że kwoty dofinansowania z reguły wynoszą od 20.000,00 do 25.000,00 zł.

Lokalne Grupy Działania

Stanowią obecnie jedyną możliwość dla osób w pełni aktywnych zawodowo. Równocześnie, o dofinansowanie przyznawane w ramach działania LGD mogą ubiegać się osoby, które m.in. są mieszkańcami gmin objętych obrębem działania LGD, planują rozpoczęcie działalności w obrębie działania LGD, będą tworzyły miejsca pracy oraz nie są objęte ubezpieczeniem przez KRUS.

Jednocześnie, warto wskazać, że dofinansowanie przyznawane przez LGD jest kilkukrotnie wyższe niż to, które możemy uzyskać z urzędu pracy. Kwoty dotacji wynoszą od 50.000,00 do nawet 100.000,00 zł. Należy jednak podkreślić, że proces uzyskania dofinansowania jest bardziej zawiły.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!