Działalność gospodarcza

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA

Do rozpoczęcia działalności gospodarczej potrzebny jest nie tylko pomysł na biznes, ale również odpowiednie środki finansowe. Jeżeli chcesz uzyskać bezzwrotne środki na start swojego biznesu masz do wyboru następujące możliwości:

  • Dotacja z Funduszu Pracy - może wynieść nawet sześciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Warunkiem jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym Urzędzie Pracy. Również absolwenci centrum integracji społecznej oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą wnioskować o dofinansowanie.
  • Lokalne Grupy Działania – obejmują obszar gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców. W zależności od danego LGD kwota dotacji wynosi od 50-100 tys. złotych. Nie musisz posiadać statusu osoby bezrobotnej.
  • Fundusze unijne - tego typu wsparcie jest zwykle przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zwykle są też skierowane do konkretnych, specyficznych grup społecznych.

Przygotowanie dokumentów w procesie aplikowania o bezzwrotne środki na zakładanie działalności gospodarczej może być nie lada wyzwaniem. Jeżeli nie wiesz od czego zacząć, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie, jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc.

1. Po wstępnej konsultacji powiemy jakie możliwości są dostępne.
2. Przeprowadzimy przez proces komplementowania potrzebnej dokumentacji.
3. Napiszemy wniosek.
4. Wypełnimy wymagane załączniki.
5. Sporządzimy biznesplan.
6. Ty złożysz gotową dokumentację.

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!