Fundusze z dotacji unijnych i innych źródeł

Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy wachlarz wsparcia masz do wyboru, gdy Twoja firma należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli chcesz inwestować w rozwój swojego biznesu, a nie posiadasz odpowiednich środków czy zabezpieczeń, masz krótką historię kredytową lub jej brak i nie możesz otrzymać dofinansowania na rynku komercyjnym, możesz starać się o kredyt, poręczenie lub pożyczkę finansowaną z funduszy UE. Udzielają ich pośrednicy finansowi, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Unijną dotację możesz przeznaczyć na rozwój infrastruktury B+R oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Zakres pomocy dobrze oddaje hasło „Od pomysłu do rynku”. Oznacza ono wsparcie całego procesu powstawania nowego rozwiązania, usługi lub produktu: od tworzenia koncepcji, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich wprowadzenie na rynek. Największe szanse na dofinansowanie mają inwestycje w branżach wskazanych jako szczególnie istotne z puntu widzenia rozwoju regionu i kraju, tzw. inteligentnych specjalizacjach. Ich katalog nie jest zamknięty. Unijną dotację możesz uzyskać na rozbudowę firmy, w tym zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu produkcyjnego, a także wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym lub w sposobie świadczenia usług. Dzięki tym działaniom będziesz mógł zaoferować nowe lub ulepszone produkty czy usługi.

Wprowadzenie rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, których efektem będzie sprzedaż produktów i usług w Internecie, wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację i zarządzanie czy też tworzenie portali pracowniczych on-line – również na te działania możesz pozyskać Fundusze Europejskie. Bardzo istotnym obszarem wspieranym przez Unię jest ochrona środowiska – środki możesz przeznaczyć na działania przyczyniające się do zmniejszania zanieczyszczenia powietrza. Możesz też liczyć na unijną dotację, gdy działasz w takich branżach jak: zagospodarowanie odpadów czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Trudno wyobrazić sobie rozwój firm bez inwestycji w ludzi. Dostęp do szkoleń zapewnią bony edukacyjne, za które będziesz mógł kupić dla swoich pracowników odpowiednie szkolenia. Dofinansowanie opieramy na tzw. modelu popytowym. Oznacza to, że potrzeba przeprowadzenia szkoleń wychodzi od Ciebie, a nie od placówki. Wybór odpowiedniego szkolenia ułatwia Baza usług rozwojowych, czyli baza podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe.

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!