KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na wybrane szkolenie:

 • Księgowość  dla początkujących przedsiębiorców
 • Działalność gospodarcza – jej finansowanie, ryzyko oraz zastosowanie ubezpieczeń w działalności gospodarczej
 • Sukcesja w firmach rodzinnych
 • Jak skutecznie napisać wniosek o dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • Kurs obsługi programu OPTIMA dla księgowości  
 • MS Excel poziom zaawansowany dla firm  
 • Szkolenie z obsługi systemów dla branży turystycznej – CRM, Qliq, xTur
 • Nowe kompetencje cyfrowe dla firm – kampanie Adwords
 • Nowe kompetencje cyfrowe dla firm – pozycjonowanie lokalne i zwykłe
 • Nowe kompetencje cyfrowe dla firm – Adsense
 • Nowe kompetencje cyfrowe dla firm -optymalizacja stron www
 • Nowe kompetencje cyfrowe dla firm – prowadzenie bloga
 • Szkolenie językowe z języka angielskiego
 • Szkolenie językowe z języka francuskiego
 • Szkolenie z portali społecznościowych

Stowarzyszenie Assets pomaga w przygotowaniu stosownego wniosku

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!