Kilka słów o dotacji z prefinansowaniem

Dotacja z prefinansowaniem to część programu Czyste Powietrze, która ruszyła w połowie lipca 2022 roku. Do lipca 2022 osoba uprawniona do dofinansowania musiała pokryć cały koszt inwestycji z własnej kieszeni. Dopiero później WFOŚiGW wypłacał dotację na zasadzie refundacji poniesionych kosztów ( w zależności od wysokości przyznanej kwoty).

Niestety dla części osób taka pomoc nie była osiągalna, ze względu na brak wystarczających środków na początkowe pokrycie kosztów inwestycji. Nawet podniesienie kwot dotacji nie sprzyjał korzystaniu z dotacji oferowanej przez NFOŚiGW. Wyjściem z sytuacji okazała się dotacja z prefinansowaniem. Zakłada ona możliwość wypłaty zaliczki dla wykonawców przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych.

Dotacja z prefinansowaniem

Dotacja zostanie bezpośrednio wypłacona na konto Wykonawcy w postaci zaliczki w wysokości 50% przyznanej dotacji na dany zakres na 14 dni przed rozpoczęciem robót. Natomiast po zakończeniu inwestycji zostanie wypłacone pozostałe 50% dotacji także na konto Wykonawcy. Beneficjent nie pokrywa więc wszystkich kosztów z własnej kieszeni, co daje szansę osobom o najniższych dochodach na wymianę kopciucha oraz termomodernizację. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie razem z wnioskiem o dofinansowanie, umów zawartych z wykonawcami na realizację danego zakresu przedsięwzięcia. Można mieć maksymalnie trzech wykonawców.

Dla kogo prefinansowanie?

Z prefinansowania mogą skorzystać osoby uprawnione do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania.

Podwyższony poziom dofinansowania – skorzystasz z niego, jeżeli Twój miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę (członka gospodarstwa domowego) nie przekracza:

  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania – jeżeli Twój miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

  • 1090 w gospodarstwie wieloosobowym;
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wysokość dotacji z prefinansowaniem

Wysokość dotacji oprócz dochodu zależy od zakresu inwestycji, a także od kompleksowej termomodernizacji. Maksymalne kwoty na poszczególnych poziomach dofinansowania są następujące:

  • poziom podstawowy – 66 000 zł (przedsięwzięcie obejmujące zakup i montaż pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną, kompleksową termomodernizację)
  • poziom podwyższony – 99 000 zł (przedsięwzięcie obejmujące zakup i montaż pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną, kompleksową termomodernizację)
  • poziom najwyższy – 135 000 zł (przedsięwzięcie obejmujące zakup i montaż pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną, kompleksową termomodernizację)

Warunki prefinansowania

Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie razem z wnioskiem o dofinansowanie, umów zawartych z wykonawcami na realizację danego zakresu przedsięwzięcia. To znaczy, że musisz znaleźć firmę przed złożeniem wniosku i podpisać umowę.

Wybrany wykonawca musi:

  • działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo
  • posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie Czyste Powietrze.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent musi przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia. Jest to różnica pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem przedsięwzięcia, a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w obecnej edycji programu Czyste Powietrze.

Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Wybierasz wykonawcę na własne ryzyko, dlatego wybierz wiarygodną firmę, która wywiąże się z umowy.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!