Krótko o dofinansowaniach…

Okres długich jesienno-zimowych wieczorów z kubkiem ciepłej aromatycznej herbaty jest doskonałym czasem do poszukania informacji na temat dofinansowań do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji czy instalacji fotowoltaicznej.

Wychodząc na przeciw przedstawimy jakie dofinansowania są obecnie dostępne.

Program Moje Ciepło

Jest to programy dofinansowujący zakup oraz montaż powietrznych, wodnych oraz gruntowych pomp ciepła do ogrzewania domu jak również do ogrzewania domu oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych o podwyższony standardzie energetycznym.

Nowy budynek wg programu to budynek, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Ponadto o dofinansowanie mogą starać się właściciele lub współwłaściciele nowych budynków jednorodzinnych, w przypadku których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2021r.

Pompy ciepła pracujące wyłącznie na potrzeby ogrzewania wody użytkowej zostały wykluczone z programu. Ponadto, aby pompy ciepła zostały objęte dofinansowaniem muszą spełniać następujące wymagania:

 • w przypadku powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda oraz gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda minimalna klasa efektywności energetycznej musi wynosić A++ dla temperatury zasilania 55°C;
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego. 

Wysokość dotacji nie jest uzależniona od dochodów. Na zakup i montaż wybranej pompy ciepła można otrzymać od 7 do 21 tys. zł.

Program Mój Prąd 4.0

Program ten dofinansowuje:

 • zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków;
 • zakup oraz montaż magazynów ciepła – zasobniki c.w.u. zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobnik c.w.u. z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem;
 • zakup i montaż magazynów energii elektrycznej – magazyn energii elektrycznej – akumulator
  o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł
 • zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do siei energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji ( lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Warunkiem otrzymania dotacji jest rozliczanie się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing. To znaczy – jeżeli obecnie rozliczasz się w systemie opustów tzw. net-meteringu to musisz przejść na nowy system rozliczania net-billing.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 4 000 złotych dla mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 5 000 złotych dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony zostanie co najmniej jeden dodatkowy element:
 • Magazyn ciepła – nie więcej niż 5 000 zł
 • Magazyn energii elektrycznej – nie więcej niż 7 500 zł
 • System zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020r. do 31.12.2023r.

Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie możesz otrzymać na inwestycje takie jak:

 • Wymiana starego pieca na nowe źródło ciepła
 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Ocieplenie budynku
 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Dokumentacja projektowa, audyt energetyczny

O dofinansowanie może ubiegać się właściciel lub współwłaściciel mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku  jednorodzinnym lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie może wynieść:
• 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
• 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
• 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dotacja z prefinansowaniem ( wypłata zaliczki dla wykonawcy) :
• 47 000 zł podwyższony poziom dofinansowania
• 79 000 zł najwyższy poziom dofinansowania

Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do któregoś z wyżej wymienionych programów zapoznać się dokładnie ze szczegółami oraz warunkami.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!