Mój Prąd 4.0+ – zwiększone dofinansowanie

Program Mój Prąd dofinansowuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup i montaż dodatkowych elementów takich jak magazyn energii/magazyn ciepła oraz system zarządzania energią elektryczną EMS/HEMS.

Dotychczas w programie Mój Prąd 4.0 na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej można było uzyskać 4 000 złotych, a na pozostałe elementy: magazyn ciepła – 5 000 zł, magazyn energii – 7 500 złotych, system zarządzania energią HEMS/EMS 3 000 złotych.

Od 15 grudnia 2022 roku dofinansowanie zostanie zwiększone w kolejnej edycji programu Mój Prąd 4.0+

Mój Prąd 5.0 będzie kontynuacją swojego poprzednika, tylko z wyższymi stawkami dofinansowania, które będą następujące:

  • Mikroinstalacja PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł
  • Mikroinstalacja PV wraz z magazynem energii:
    • dofinansowanie do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
    • dofinansowanie do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł

Natomiast dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

Czy dotacja zostanie zwiększona, dla wnioskodawców, którzy otrzymali już pieniądze?

Wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach MP4 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku. Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Przedłużony nabór

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!