Mój prąd

Program Mój Prąd 5.0 adresowany jest do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzony przez OSD.

Okres kwalifikowalności kosztów to 01.02.2020-31.12.2023, a są nimi:

 • zakupi i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW;
 • zakupu i montażu urządzeń do zwiększania autokonsumpcji – buforów ciepła, zasobników do c.w.u., pomp ciepłą do c.w.u, a także magazynów energii o pojemności nie mniejszej iż 2 kWh;
 • zakupu i montażu systemów do zarządzania energią – systemów EMS/HEMS – pod warunkiem, że będą uzupełnieniem dla instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu ciepła lub prądu;
 • kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • powietrznych i gruntowych pomp ciepła innych niż na cele c.w.u.

Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu przewidziano dofinansowanie w wysokości:

 • instalacja fotowoltaiczna – do 6 tys. zł,
 • instalacja fotowoltaiczna plus komponenty – do 7 tys. zł,
 • instalacja fotowoltaiczna plus magazyn energii – do 16 tys. zł,
 • magazyn ciepła – do 5 tys. zł,
 • system zarządzania energią – do 3 tys. zł,
 • pompa ciepła powietrze-powietrze – do 4,4 tys. zł,
 • pompa powietrze-woda – do 12 tys. zł
 • pompa powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności – do 19,4 tys. zł,
 • pompa gruntowa – do 28 tys. zł
 • kolektory słoneczne – do 3,5 tys. zł.

Osoby, które korzystały z dofinansowania w poprzedniej edycji programu mogą otrzymać do 2 000 zł dofinansowania do fotowoltaiki. Dopłaty do magazynów ciepła i energii, systemów HEMS/EMS, pomp ciepła są dokładnie takie same jak dla nowych instalacji.

Jeśli prosument nie korzystał z dofinansowania, to przy przejściu z systemu dopłat na system net-billing może otrzymać dokładnie takie same dotacje, jak osoba, która dopiero zakłada zupełnie nową instalację.

Wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą generatora wniosków.

Stowarzyszenie Assets pomaga w pisaniu wniosków o dofinansowanie.

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!