Moja woda

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.


Celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych. Dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie powinno umożliwiać zebranie wód opadowych (w tym roztopowych) z działki oraz wykorzystanie w całości zebranej wody, zaś jego celem powinna być maksymalizacja wskaźnika zatrzymania wód opadowych, tak by nie było konieczności podłączenia posesji do kanalizacji. Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia posesji do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny). Z Programu nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Tutaj sprawdzisz szczegóły obecnego naboru:

Stowarzyszenie Assets pomaga w pisaniu wniosków o dofinansowanie. Jako jedna z niewielu firm na Podkarpaciu pomagamy także w pisaniu wniosków o rozliczenie inwestycji.

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!