Nawet 69 tys. zł dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Jak je otrzymać?

W Programie Czyste Powietrze można już otrzymać nawet 69 tys. zł dofinansowania! To efekt kolejnej zmiany wprowadzonej w programie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie przysługuje na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków w Polsce, a głównym celem programu jest walka z zanieczyszczeniem powietrza i smogiem. W związku z tym, głównym warunkiem programu jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, na nowe, bardziej ekologiczne źródło ciepła, np. kocioł gazowy, czy pompę ciepła.

W najwyższym poziomie dofinansowania będzie przysługiwało 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie będzie obejmowało mikroinstalacji fotowoltaicznej i 69 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Dla kogo jest przeznaczona najwyższa dotacja?

Będzie ona przysługiwała osobom o miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 zł/os. w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego lub 1260 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.Alternatywą do dochodowego kryterium będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ta część programu, przeznaczona dla najuboższych Polaków, którzy chcieliby przeprowadzić termomodernizację swoich domów docelowo ma być wdrażana w dwóch etapach. Pierwszy z nich już się rozpoczął, a drugi jest dopiero zapowiadany.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał w komunikacie, że w nowym poziomie dofinansowania, liczba transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania została zwiększona do pięciu. Dla porównania, w obowiązujących częściach programu są trzy transze rozliczeń.

Warto wiedzieć, że uruchomiona w programie ścieżka bankowa nie obejmie nowej części programu!

Nowy załącznik!

Aby otrzymać najwyższy poziom dofinansowania, do wniosku trzeba będzie dołączyć nowy załącznik – nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”, który jest już dostępny na stronie NFOŚiGW oraz stronach wojewódzkich funduszy. 

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!