Net billing – co to jest i czy się opłaca?

Net-billing jest to nowa forma rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Obowiązuje prosumentów, którzy podłączyli swoje instalacje fotowoltaiczne do sieci po 31 marca 2022 roku.

System net-billing zakłada odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej  i energii elektrycznej pobranej z sieci, w oparciu o wartość ustaloną według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Według danych Urzędu Regulacji Energii średnia miesięczna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w sierpniu 2021 roku wynosiła 383,42 zł/MWH i przez następne 6 miesięcy ustawicznie wzrastała, żeby w styczniu 2022 roku wynieść już 666,9 zł/MWh. Biorąc pod uwagę te dane, można spokojnie wnioskować, że przez kolejne 2 lata ceny te będą nadal rosnąć.

Prosument ma własne konto depozytowe, które zasila środkami pieniężnymi ze sprzedaży wyprodukowanej nadwyżki energii elektrycznej. Kwota może być rozliczana na koncie przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt. Z tego depozytu prosument płaci też za pobraną energię. Co istotne prosument ponosi wszystkie opłaty taryfowe przy pobieraniu energii z sieci, zgodnie z taryfą swojego sprzedawcy, a sprzedaje bez tych opłat.

Niewykorzystane w okresie 12 miesięcy pieniądze będą zwracane przez sprzedawcę tylko do 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

To sprawi, że instalacje fotowoltaiczne nie będę przemiarowywane. Dobrym rozwiązaniem będzie również zakup magazynów energii, które pozwolą na bezpieczne gromadzenie i magazynowanie wyprodukowanej przez fotowoltaikę energii elektrycznej. Największą zaletą magazynów energii jest to, że prosument może odebrać tyle energii, ile wyprodukowała jego instalacja, czyli na znacznie korzystniejszych warunkach niż w przypadku oddawania nadwyżek prądu do sieci elektroenergetycznej.

Net biling siłą rzeczy zwiększy świadomość właścicieli fotowoltaiki względem wyprodukowanej i sprzedanej energii. Prosument będzie musiał także na bieżąco śledzić, jak zmieniają się ceny energii.

Najnowsze rozliczenia prosumentów za sierpień 2022 pokazują, że fotowoltaika w nowym systemie rozliczeniowym jest bardziej opłacalna niż w net-meteringu. Nadwyżki energii sprzedawane do sieci przynoszą wysokie zyski. Okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę jest zatem krótszy.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na opłacalność instalacji fotowoltaicznej jest autokonsumpcja, czyli bieżące zużycie energii, dzięki czemu nie musi być ona oddawana do sieci jako nadwyżka. Przeciętnie właściciele przydomowych elektrowni słonecznych zużywają w skali roku na własne potrzeby ok. 20-30 proc. energii z PV. Podniesienie tego poziomu przyniesie szybszy zwrot z inwestycji.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!