Net-metering vs net-billing, czyli jak było, a jak będzie?

Zarówno pojęcie net-billing, jak i net-metering odnoszą się do sposobu rozliczania nadwyżek prądu produkowanego przez fotowoltaikę.

Net-metering jest to system opustów, sam termin oznacza opomiarowanie netto. Wartość ta służy do rozliczania energii zakupionej z sieci i tej wyprodukowanej na własne potrzeby. Dzięki tej usłudze można wykorzystywać nadmiar energii w momencie, gdy instalacja fotowoltaiczna nie jest w stanie wytworzyć wystarczającej ilości prądu na twoje potrzeby. Ilość energii, jaką można w ten sposób odzyskać, zależy od mocy danej instalacji fotowoltaicznej:

 • za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,8 kWh (instalacja o mocy do 10 kW),
 • za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,7 kWh (instalacja większa niż 10 kW).

Ponadto prosument:

 • nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej,
 • może rozliczać nadwyżkę energii przez 12 miesięcy,
 • może dobrowolnie podjąć decyzję o przejściu ma rozliczenie w systemie net-billingu,
 • po upływie 15 lat będzie musiał podpisać nową umowę, zgodną z panującymi warunkami.

Net-billing to rozliczanie kosztowe nadwyżek energii przesyłanych do sieci, czyli transakcja kupna-sprzedaży. Prosument wysyłając nadprogramową energię do zakładu energetycznego, otrzyma za nią określoną zapłatę,będzie pobierać energię z sieci po standardowych stawkach – tak, jak osoby, które nie korzystają z fotowoltaiki.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

 • Prosument nie otrzyma pieniędzy za sprzedaną energię z fotowoltaiki na konto. Dla każdego zostanie utworzony indywidualny depozyt, w ramach którego będą rejestrowane wszystkie wysłane kWh, a ca za tym idzie – kwota do rozliczenia w ramach rachunku za prąd. Rozliczenia będzie można prowadzić w ciągu roku rozliczeniowego.
 • Rozliczenie będzie dokonywane nie w kWh, a w złotówkach.
 • „Wynagrodzenie” za przesłaną energię nie będzie objęte podatkami VAT ani PIT. Natomiast zapłaci go, gdy będzie pobierał prąd z sieci po cenie rynkowej, jak inni klienci.

Net-billing zakłada, że pieniądze ze sprzedaży nadwyżki energii z fotowoltaiki będą znajdować się w depozycie przez okres 12 miesięcy. Dzięki nim prosument będzie mógł płacić za zużytą energię. Środki, które pozostaną niewykorzystane, będą im wypłacane. Ograniczenia: wysokość wypłacanej kwoty nie może być wyższa niż 20% wartości prądu, który został wprowadzony do sieci w danym miesiącu.

Wyprodukowane nadwyżki będą sprzedawane po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca, a od połowy 2024 roku – po średniej cenie godzinowej.

To, czy prosument będzie mógł nadal korzystać z net-meteringu, jest uzależnione od daty uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. I tak:

 • jeśli przyłączenie systemu PV do sieci nastąpi do 31 marca włącznie – prosument będzie mógł korzystać z net-meteringu przez kolejne 15 lat,
 • dla instalacji przyłączonych od 1 kwietnia 2022 roku będzie obowiązywał bez wyjątków net-billing.

Należy przy tym podkreślić, że net-billing de facto zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Natomiast okres od kwietnia do lipca 2022 będzie przejściowy i wówczas zarówno „starzy”, jak i „nowi” prosumenci będą korzystali z net-meteringu. Po tym okresie tylko ci pierwsi mogą się rozliczać na starych zasadach.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!