Program Moja Woda – nowa edycja

Od 3 sierpnia 2023 można ponownie składać wnioski ???? o przyznanie dotacji z programu Moja Woda. Nabór potrwa do wyczerpania budżetu programu, czyli ponad 130 mln złotych. Właściciele domów???? będą mogli dostać do 6 000 złotych na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych????.

Dla kogo dotacja z programu Moja Woda?

Program skierowany jest osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny???? Dom musi być oddany do użytkowana, a jeżeli jeszcze nie jest odebrany to musisz go odebrać przed złożeniem wniosku o płatność.

Na co można otrzymać dotację z programu Moja Woda?

Dotację będzie można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, następujących instalacji:

????do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj, z dachów, chodników, pojazdów. Są to łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych.

????do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m3)

????do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte)

????do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;

????do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej. Mogą to być np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika.

Wysokość dofinansowania

Beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie do 6 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Natomiast minimalna kwota inwestycji to 2 000 złotych.

Chcesz uzyskać dotację?

Skontaktuj się z nami – pomożemy!

Stowarzyszanie Assets

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!