Przydomowa elektrownia wiatrowa. Postaw wiatrak miej prąd za darmo i skorzystaj z dofinansowania.

Już w krótce każdy będzie miał możliwość produkowania energii elektrycznej z wiatru. Wystarczy mały wiatrak przydomowy na obniżenie rachunków za prąd, dbanie o środowisko i niezależność elektryczną.

Turbina wiatrowa jest urządzeniem przeznaczonym do produkcji energii elektrycznej wykorzystującą do tego celu energie wiatru. Turbina jest w rozumieniu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii Odnawialnym Źródłem Energii – mikro instalacją i jako takie nie wymaga procedur środowiskowych. Wymaga ona jednak, zgodnie z Prawem Budowlanym, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i sporządzenia stosownej dokumentacji budowlanej (projektu architektoniczno – budowlanego).

 

Jak działają wiatraki przydomowe?

To urządzenia, które wykorzystują siłę wiatru do napędzania generatora elektrycznego. Zazwyczaj występują z wirnika, osi, łożyska, regulatora napięcia, akumulatora i przetwornicy. Wirnik obraca się pod wpływem wiatru, a jego ruch jest przekazywany do generatora, który wytwarza prąd stały. Następnie prąd jest kierowany do akumulatora, gdzie jest magazynowany, lub do przetwornicy, która zamienia go na prąd zmienny, zgodny z parametrami sieci elektrycznej.

Czy otrzymasz dofinansowanie do wiatraka?

Co, jest bardzo istotne już w krótce można dostać dofinansowanie na budowę takiego wiatraka. Informacji takiej udzieliła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska. Polska już wystąpiła o środki z programów europejskich.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o dotacji na małe przydomowe wiatraki. Będzie możliwość skorzystania z dofinansowania Mój Prąd, albo powstanie nowy osobny program.

Zgodnie ze wstępnymi informacjami udostępnionymi przez NFOŚiGW przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową.

W ramach programu  „Moja elektrownia wiatrowa” będzie się można ubiegać  o dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh.

Jaki jest koszt jednego wiatraka?

Wiatraki o mocy 5kW kosztują obecnie około 40-50 tyś. zł w zależności od mocy instalacji, producenta. Takie zapotrzebowanie na prąd (tylko) dla typowego domu jednorodzinnego. Do tego trzeba doliczyć koszty montażu, podłączenia i formalności.
Natomiast wykorzystując możliwości montażu większej turbiny wiatrowej o mocy 15 kW. Korzystając z tego rozwiązania poniesiemy nieco większy koszt inwestycji ok. 170 tyś. zł. W tej kwocie posiadamy już generalnie zamontowany wiatrak z urządzeniami. Wtedy mamy większą możliwość zamontowania urządzeń elektrycznych domu na potrzeby c.o i c.o.w oraz klimatyzacji itp.

Czy opłaca się montować turbinę wiatrową?

Stawiając sobie takie pytanie. Warto zadać sobie pytanie ile?, energii zużywamy w naszym budynku, oraz jaki koszty ponosimy z jego używaniem na potrzeby energii, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji.
Przy uśrednionej cenie energii elektrycznej wraz z kosztami przesyłu, akcyzą, opłatą mocową, opłatą OZE, opłatą kogeneracyjną i innymi składowymi ceny, w zależności od taryfy energetycznej jaką ma inwestor, wacha się w przedziale od 960 do 1200 zł./MWh w roku 2023.
Przewidywany zwrot z inwestycji budowy turbiny wiatrowej jest w przedziale między 3,5 a 5 lat pod warunkiem, że w tym okresie nie wzrośnie cena energii z sieci.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!