Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz wysokość dotacji w programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze dofinansowuje przedsięwzięcia związane z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe – kopciuchów oraz termomodernizację budynków mieszkalnych. Wysokość dotacji uzależniona jest od poziomu dofinansowania, który Ci przysługuje.

Poziom podstawowy dofinansowania – 30%

Możemy tutaj wyróżnić następujące przedsięwzięcia:

1.Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła. Dodatkowo mogą być wykonane takie przedsięwzięcia jak:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. ( w tym kolektorów słonecznych)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

2.Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła innego niż pompa ciepła
 • zakup i montaż kotłowni gazowej

Dodatkowo mogą być wykonane takie przedsięwzięcia jak:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. ( w tym kolektorów słonecznych)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 20 000 zł – gdy gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

3. Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe, a obejmujące:

 • termomodernizację
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • dokumentację: audyt energetyczny,, dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalna dotacji – 10 000 zł.

Poziom podwyższony dofinansowania – 60%

1.Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania i ogrzewania c.w.u. albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej

Dodatkowo mogą być wykonane takie przedsięwzięcia jak:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. ( w tym kolektorów słonecznych)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

2. Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji – 15 000 zł.

Poziom najwyższy dofinansowania – 90%

1.Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania i ogrzewania c.w.u. albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej

Dodatkowo mogą być wykonane takie przedsięwzięcia jak:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. ( w tym kolektorów słonecznych)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 60 000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 69 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

2.Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji – 30 000 zł.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!