Rozpoczęcie działalności

Najpopularniejszą formą dofinansowania założenia działalności gospodarczej są bezzwrotne dotacje z urzędu pracy. Maksymalna kwota dotacji na podjęcie działalności gospodarczej odpowiada 6-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie może być przeznaczone na koszty zakupu wyposażenia lokalu, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności, koszty reklamowo-ofertowe, zakup materiałów i środków obrotowych, pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

Urzędy Pracy przyznają dofinansowanie dla bezrobotnych osób:

  • młodych (do 29 roku życia) – z  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (skrót POWER) ,
  • powyżej 29 roku życia – z Regionalnego Programu Operacyjnego (skrót RPO),
  • bez limitu wieku – z Funduszu Pracy.

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50.000,00 do 100.000,00 zł. Nie musisz być osobą bezrobotną. . Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Możesz także skorzystać z dofinansowania w ramach projektów unijnych realizowanych z różnych programów. W zależności od województwa wybrani Operatorzy będą udzielali dotacji oraz wsparcia pomostowego na założenie własnej firmy.

Stowarzyszenie Assets pomaga w kompleksowym pisaniu wniosków o dofinansowanie.

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!