Ulga na start – dla kogo?

Z ulgi na start mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po upływie 60 miesięcy od zwieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności.

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek:

  • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
  • na Fundusz Pracy
  • na Fundusz Solidarnościowy.

Natomiast w okresie, w którym nie płacisz składek, nie odkładasz ich na emeryturę lub rentę. W razie choroby lub wypadku nie otrzymasz także żadnych świadczeń z tego tytułu.

Możesz przestać korzystać z Ulgi na start:

  • w dowolnym wybranym przez ciebie momencie przed upływem 6 miesięcy
  • po upływie 6 miesięcy.

Korzystając z Ulgi na start, opłacasz za siebie wyłącznie składkę zdrowotną, która zależy od wysokości dochodów oraz wybranej formy opodatkowania:

  • zasady ogólne (według skali podatkowej) – 9% podstawy wymiaru składki
  • podatek liniowy (19%) – 4,9% podstawy wymiaru składki
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – 9% zryczałtowanej podstawy
  • karta podatkowa – podstawą wymiaru składki jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!