Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze

Dla kogo?

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

  oraz spełnia kryterium dochodowe:
   
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł – wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie
  lub
 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1564zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 2189 zł – jeżeli mieszkasz sam.

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. – wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

lub

ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

 • 900 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
 • 1 260 zł – jeżeli mieszkasz sam

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – twój przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę. – wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania.

Na co?

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Swój projekt musisz skończyć:

 • do 30 miesięcy – Część 1) i Część 2) programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • do 36 miesięcy – Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ile?

Dotacja może wynosić:

 • do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • do 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Informacje ogólne na temat Programu można uzyskać w WFOŚiGW i w gminach, które mają porozumienie z WFOŚiGW lub na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!