Wniosek o płatność – jak rozliczyć dotację?

Otrzymałeś pozytywną odpowiedź od Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji z programu Czyste Powietrze? Co teraz? Nie każdy zdaje sobie z sprawę z tego, że samo podpisanie umowy z WFOŚiGW nie oznacza, że pieniądze natychmiast wpłyną na konto. Jak rozliczyć się z wykonanych inwestycji? Podpowiadamy jak złożyć wniosek o płatność do programu Czyste Powietrze.

Realizacja inwestycji

Pierwszym krokiem do wypłaty dofinansowania jest przede wszystkim realizacja zakresu rzeczowego, który wpisałeś do wniosku. Być może w momencie składania wniosku o dofinansowanie miałeś już wykonane część inwestycji lub nawet całość (tak, możesz uzyskać dofinansowanie na zakończone prace), albo jesteś dopiero na początku prac. Masz możliwość rozliczenia się na dwa sposoby:

 1. wykonałeś już wszystkie prace, np. wymiana kopciucha na pompę ciepła, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej – dopiero wtedy składasz wniosek o płatność końcową, albo
 2. wykonujesz zadania w etapach: wymieniasz kopciucha na inne źródło ciepła – składasz wniosek o płatność częściową na ten zakres, następnie docieplasz budynek – składasz kolejny wniosek o płatność częściową, a na końcu wymieniasz okna – składasz ostatni wniosek o płatność.

Rozliczanie i wypłata dofinansowania może być realizowana maksymalnie w:

a) trzech częściach – dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Części 1 i 2 programu – poziom podstawowy i poziom podwyższony dofinansowania

b) pięciu częściach dla przedsięwzięć realizowanych w ramach 3 części Programu – poziom najwyższy dofinansowania

c) wnioski o płatność w ramach rozliczenia dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (wniosek o dofinansowanie składany za pośrednictwem banku) – wypłata dofinansowania realizowana jest na podstawie jednego wniosku o płatność – rozliczającego całość przedsięwzięcia

d) dotacja z prefinansowaniem – na podstawie maksymalnie 3 wniosków o płatność.

Nie ma znaczenia od czego zaczniesz realizację przedsięwzięcia i którą rozliczyć najpierw. Możesz w pierwszej kolejności docieplić ściany zewnętrzne, a następnie zainstalować źródło ciepła, co pozwoli dobrać optymalną jego moc.

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność jest dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl. Nie ma możliwości wydrukowania formularza wniosku i wyplenienia go odręcznie, wniosek wypełnia się elektronicznie. Musisz wybrać przedział czasowy, kiedy składałeś wniosek o dofinansowanie, aby wypełnić odpowiedni wniosek o płatność. Wniosek rozliczający wypełniasz na podstawie dokumentów, które dostajesz podczas jak i po wykonaniu prac. Miej na uwadze, iż w ramach jednego wniosku o płatność musisz rozliczyć wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów, np. ocieplenie ścian zewnętrznych i docieplenie stropu. Aby poprawnie wypełnić taki wniosek zapoznaj się z instrukcją „Wypełniania wniosku o płatność”, gdzie opisane są po kolei wszystkie pozycje.

Poprawnie wypełniony wniosek o płatność składasz do WFOŚiGW w następujący sposób:

 1. elektronicznie – poprzez profil zaufany ePUAP
 2. papierową wersję – wydrukowaną wersję wniosku podpisujesz własnoręcznie i wysyłasz wraz z załącznikami pocztą lub zanosisz osobiście do Funduszu

Wymagane dokumenty – załączniki

Dokumenty, które są niezbędne do wypełniania wniosku o płatność oraz załączenia:

 • Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe – dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieca kaflowego – dokument trwałego odłączenia od przewodu kominowego wystawionego przez kominiarza
 • Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług. Muszą to być dokumenty zakupu wystawione na wnioskodawcę lub na wnioskodawcę oraz małżonka
 • Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy – potwierdzenie przelewu, potwierdzenie przyjęcia gotówki lub oświadczenie o dokonaniu zapłaty
 • Karta produktu i etykieta energetyczna dla zainstalowanych źródeł ciepła – jeżeli nie znajdują się liście Zielonych Urządzeń (lista ZUM)
 • Dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych WT21 dla okien, drzwi i bram garażowych – np. deklaracja właściwości użytkowych, oferta cenowa
 • Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu w przypadku zakupu źródła ciepła na paliwo stałe
 • Dla kolektorów słonecznych – certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z aktualnym numerem certyfikatu, a także wraz z załącznikiem technicznym
 • Protokoły odbioru: montażu źródła ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem
 • Podsumowanie audyt energetyczny – w przypadku kompleksowej termomodernizacji

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku o płatność i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zwróć się do kogoś kto się na tym zna, na przykład do Nas – Stowarzyszenie Assets

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!