Jaką wybrać formę opodatkowania przy zakładaniu działalności gospodarczej?

Podejmując decyzję związaną z założeniem działalności gospodarczej należy zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania, gdyż jest to jedna z najważniejszych decyzji na starcie Twojego biznesu. Poniżej przedstawiamy możliwości jakie masz do wyboru.

Czy można nie wybierać formy opodatkowania?

Jeżeli na etapie zakładania działalności nie jesteś zdecydowany, którą formę chcesz wybrać, możesz pominąć ten wybór. Formę opodatkowania możesz wybrać poprzez aktualizację wpisu w CEiDG. Jeżeli tego też nie zrobisz urząd skarbowy zdecyduje za Ciebie i dochody automatycznie będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Nad czym należy się zastanowić przy wyborze formy opodatkowania?

Wybierając formę opodatkowania trzeba wziąć pod uwagę:

  • ile zarobisz w ramach działalności
  • czy ponoszone koszty będą duże, wówczas ich rozliczanie będzie opłacalne
  • czy rodzaj działalności gospodarczej nie jest w wykluczeniach, bo katalog dostępnych rozwiązań się zawęża.
  • Na podstawie tych informacji i szacowanych kalkulacji należy dokonać odpowiedniego wyboru.

Jakie formy opodatkowania mają do wyboru przyszli przedsiębiorcy?

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  1. Zasady ogólne

Jest to najpopularniejsza forma opodatkowania, przyznawana z urzędu. Przy tej formie opodatkowania stopień obciążenia podatkiem uzależniony jest od poziomu dochodów ( a nie przychodu) podatnika. według dwustopniowej skali 17% oraz 32%. Zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych należy płacić w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Podatnik jest obowiązany prowadzić księgę przychodów i rozchodów, w której ewidencjonuje swoje przychody i rozchody, Ponadto na koniec roku podatkowego należy sporządzać spis z natury wykazując w nim m.in. nabyte towary oraz materiały.

2. Podatek liniowy

Podatek liniowy stanowi 19% podstawy obliczenia podatku. Stawka opodatkowania będzie taka sama, niezależnie od wysokości dochodu.

Przedsiębiorca, który decyduje się na podatek liniowy, jest zobowiązany do ewidencjonowania swoich przychodów z działalności oraz kosztów uzyskania przychodu za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Musi również w trakcie roku dokonywać wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

3. Podatek ryczałtowy

Zakłada liczenie opodatkowania od całego przychodu, niepomniejszonego o koszty jego uzyskania. Stawka ryczałtu uzależniona jest od typu działalności gospodarczej. W obecnym roku dostępne stawki to: 2%, 3%, 5,5%, 8.5%, 10%, 12%, 12.5%, 14%, 15%, 17%.

Podsumowanie

Wybór formy opodatkowania zależy od wielu czynników i to przyszły przedsiębiorca decyduje, co będzie najkorzystniejsze dla jego firmy. Wybrana na początku działalności forma opodatkowania obowiązuje w danym roku podatkowym, jednak można ją zmienić raz do roku, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!