Zmiany w programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze obowiązuje od 2018r. Ma przysłużyć się poprawie jakości powietrza w Polsce poprzez wyeliminowanie nieefektywnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych oraz ich termomodernizację. W celu usprawnienia działania programu od 3 stycznia 2023r. zaczną obowiązywać nowe warunki w programie.

Zwiększenie progów dochodowych

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych, które kwalifikują do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu:

  • W Części 1) Programu – do 135 000 zł,
  • W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Kompleksowa termomodernizacja – dodatkowe finansowanie

W przypadku, gdy zdecydujesz się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będziesz mógł uzyskać najwyższe dofinansowanie z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiągasz. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie. Ma on zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
  • o minimum 40%

Audyt energetyczny

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku. Możesz otrzymać do 1 200 zł. Jest to koszt kwalifikowany, ale nie jest wliczany do limitu maksymalnej kwoty dotacji.

Urealnienie kosztów kwalifikowanych

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez:

  • podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych,
  • podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Drugi wniosek

Umożliwiono złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku. Pozwoli to na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany.

Inne ważne zmiany w programie

?Będzie można uzyskać dotację na kocioł na biomasę drzewną w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Kocioł ten musi być o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3.

?Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

?W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie programu Czyste Powietrze lub możesz skontaktować się infolinią Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!