Zorientowani na biznes

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Zorientowani na biznes”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru: 25 kwiecień – 13 maj 2022 r. 

Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Co najmniej 50% stanowić będą osoby zamieszkałe miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg).

Ponadto projekt skierowany jest do osób, które:

  • nie posiadały wpisu do CEIDG
  • nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
  • nie mają zawieszonej działalności gospodarczej
  • nie zamierzają zakładać rolniczej działalności gospodarczej oraz działalności komorniczej

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:

-bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 PLN

-finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 2 800,00 PLN netto/miesiąc

-doradztwo zawodowe – 1hszkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarcze j– 40 godz.

-zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!