Coaching

Sesje coachingowe są dopasowane do potrzeb  naszych klientów "na tu i teraz". Klient jest autorem i realizatorem swoich celów podczas sesji. Praca indywidualna z osobistym coachem pozwala na większą  otwartość a co za tym idzie pracę wokół tematów trudnych, indywidualnych przez co zwiększa się efektywność postępowania Klienta. Przebieg sesji coachingowych  ich czas, termin, miejsce jest zależny od wspólnych ustaleń coach - Klient. Spotkania z coachem rozłożone są w czasie tak by klient miał czas i możliwość bycia w procesie, oraz w tępie odpowiednim dla siebie wprowadzać zmianę. Zależnie od potrzeb Państwa firmy oferujemy różne rodzaje współpracy coachingowej.

 

 

Life Coaching – rozwój osobisty

 

Coachowie zajmujący się tym rodzajem coachingu pracują z klientem indywidualnym (prywatnym), pomagając w wielu różnych sprawach. Chociaż typ ten nie ma charakteru „korekcyjnego”, to wielu klientów zgłasza się z konkretnym problemem, który chce przepracować.

 

 

Executive Coaching – rozwój menadżerski

 

Nazwa mówi wszystko. Coach zajmujący się się tym typem coachingu pracuje z kierownikami średniego i wyższego szczebla. W centrum zainteresowania leżą oczywiście wszelkie zawodowe i biznesowe zagadnienia i problemy. Do problemu jednak podchodzimy całościowo. Zazwyczaj koncentrujemy się na takich kwestiach jak przywództwo, strategia, kierowanie firmą, budowanie zespołów, zarządzanie zmianami i wszelkie inne kompetencje.

 

 

Corporate Coaching – rozwój organizacyjny

 

Przedmiotem zainteresowania tej formy coachingu nie jest jedna osoba, a cała firma. Zazwyczaj znajduje on zastosowanie w większych firmach i obejmuje coaching zespołów i pomoc w nawiązywaniu odpowiednich relacji między poszczególnymi grupami pracowników. Pod tym pojęciem kryje się także konsulting nakierowany na wprowadzenie w firmie kultury coachingu. Coach zajmujący się tą odmianą musi dysponować wiedzą na temat kultury organizacyjnej i rozumieć dynamikę systemów – co oznacza, że musi przeanalizować działanie całej firmy i stosować w swojej pracy pojęcie holistyczne.

 

 

Business Coaching – rozwój właścicieli i CEO

 

Bisness Coaching aderesowany jest do właścicieli firm i dyrektorów zarządzających przedsiębiorstw. Celem jest usprawnienie ich działania. W zakres obowiązków coacha należy pomoc zdefiniowaniu krótko i długoterminowych celów firmy, opracowaniu planów biznesowych, planów marketingowych i analizowanie procesów przebiegających w firmie. Chociaż określa się osoby zajmujące tym rodzajem coachingu mianem coachów, to muszą one posiadać także kompetencje konsultanta oraz mentora.

 

 

Performance Coaching – rozwój wydajności (zespołów)

 

Celem jest zwiększenie skuteczności i wydajności. Często nie tylko dotyczy to pojedynczego klienta ale także całego zespołu. Coaching tego typu może mieć miejsce codziennie a nie tylko przy okazji oceny pracowniczej.

 

 

Coaching specjalistyczny – określony jeden obszar

 

Jest to koncentracja na wybranych problemach, które szczególnie interesują Klienta. Może być to obszar rozwoju osobistego, lub np. zagadnienia które dotyczą konkretnego przypadku zawodowego.

 

 

Career Coaching – rozwój kariery

 

To wąska dziedzina coachingu, w  której coach pracuje z ludźmi pragnącymi zwiększyć swoją satysfakcję z pracy, zmienić stanowisko pracy lub zawód. Celem coacha jest pomoc klientowi w zrozumieniu, w którym kierunku powinien się rozwijać w życiu zawodowym i jaką karierę obrać. Oprócz tego coach pomaga klientowi poznać samego siebie, co pomoże mu obrać ścieżkę kariery najbardziej zgodną z jego predyspozycjami. Coach korzysta z różnych instrumentów, które pozwalają mu zbadać umiejętności i zdolności klienta. Często okazuje się, ze Klient najlepiej się sprawdzi w tych branżach i dziedzinach, o których nigdy wcześniej nie myślał.

 

 

Team Coaching – rozwój zespołu

 

Opiera się na budowaniu relacji, współpracy i wdrażaniu strategii rozwoju, zmiany przez cały zespół.