Warsztaty rozwojowe

 

Są to warsztaty, których celem jest doskonalenie osobistych kompetencji pracowników niezależnie od zajmowanych stanowisk w strukturze firmy. Zmotywowany otwarty pracownik, pragnący się rozwijać to potencjał na którym buduje sukces firma. Osoba świadoma swoich umiejętności w sposób aktywny podejmuje działania i ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania.

 

 

Automotywacja i radzenie sobie ze stresem

 

Celem warsztatów jest:

  • poznanie własnych motywatorów i ograniczeń z nimi związanych,
  • poznanie stresorów i ich oddziaływania na własny organizm i psychikę,
  • kształtowanie postawy otwartości na sukces.

 

 

Profesjonalna sprzedaż 

 

Cele warsztatu: 

  • zwiększenie skuteczności sprzedaży poprzez usystematyzowanie wiedzy w zakresie procesu sprzedaży, efektywności jej poszczególnych elementów i wykorzystania narzędzi sprzedażowych.
  • doskonalenie osobistych kompetencji sprzedażowych.
  • sposoby budowania relacji z klientem.
  • przygotowanie i przedstawienie oferty.